April 24, 2016

Ubudiyyah Dan Islam


BBB, 15 Rajab 1437 = 23 April 2016 (Sabtu):
Telah dibicarakan `Ubudiyyah` bermakna antaranya, kehambaan, kepatuhan dan kerelaaan (Dibicarakan oleh Muhammad Kamal Hassan dalam bukunya, The Sufi Concept of `Ubudiya, 1982).
Manakala Islam dari segi lughahnya ialah bermakna selamat, sejahtera, harmoni dan khudu`.
 (Dibicarakan oleh Maududi di dalam bukunya, Towards Understanding Islam, 1972).
Kedua istilah di atas mempunyai pertalian dari segi makna dan kaitan persoalan.
Manakala Islam dari segi istilah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan rasul-rasul terdahulu dari Allah yang disampaikan kepada umat masing-masing. Sebagai agama, Islam menawarkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada penganut-penganutnya. Sesungguhnya tiada siapa yang tidak menginginkan selamat, sejahtera dan bahagia baik bagi diri, keluarga dan masyarakat umat. Keselamatan yang ditawarkan ialah dengan menerima Islam dan mengamalkannya  sebagai cara hidup yang akan memberi keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam berbagai-bagai aspek di dunia dan juga di akhirat.
Melihat secara sepintas lalu kepada maksud ubudiyyah semacam ada kesamaan, bererti dengan Islam wujud di dalamnya ubudiyyah, tetapi diteliti secara halus ada perbezaan antara keduanya.
Ubudiyyah secara halus adalah sebagai pra-syarat bagi Islam. Ertinya dengan melaksanakan ubudiyyah maka insya Allah menyempurnakan keislaman.
Menurut Maududi di dalam bukunya `Towards Understanding Islam`  adalah keseluruhan kejadian ciptaan Allah semuanya Islam, kecuali manusia.
Berdasarkan apa yang dibawa oleh Haji Said di dalam bukunya Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, Kamal Hassan  dan Maududi dengan buku masing-masing kita mengolah pendapat mereka yang ada kaitan antara ubudiyyah dan Islam
Konsep ubudiyyah  sebagai pra-syarat bagi penghasilan selamat dalam Islam ini dapat dilihat kepada;
Kajadian Tabi`i:
Berdasarkan kepada kepatuhan alam tabi`i, maka pada hakikatnya terhasil kejadian alam adalah Islam. Misalnya:
Cakrawala dengan planet dan bintang bergerak di atas orbit patuh poda aturan masing-masing adalah Islam (selamat)
 laut dengan kepatuhan tabi`i bergelombang maka ia adalah Islam (selamat).
Hujan turun dengan patuh pada aturan menumbuhkan tumbuhan untuk dimakan hewan adalah Islam (selamat).
Keselamatan yang dicapai kerana adanya kepatuhan (terlebih dahulu) maka terhasillah Islam (selamat).
Namun alam tabi`i boleh berubah dari sifat tabi`inya yang patuh secara fitrah bila ianya diganggu secara tidak beretika oleh tangan-tangan luar seperti merosakan alam sekitar, penggondolan hutan dan pencemaran darat, laut dan sungai yang mengganggu kehidupan, seperti firman Allah yang bermaksud:
``Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan dilaut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf `` (Al-Rum; 41).
Lebih ketara bahawa penghasilan Islam yang di dalamnya membawa pengertian selamat sejahtera, patuh, tunduk dan khudhu` adalah menjadi pra-syarat, bahawa konsep ta`abbudiyyah, patuh, menerima dan melaksanakan keislaman terlebih dahulu baru diikuti natijah keselamatan atau sekurang-kurangnya pengakuan menerima Islam terlebih dahulu diikuti amal maka barulah keselamatan, kesejahteraan dan kebahagian dapat dicapai. Lebih jauh maksud ubudiyyah terlebih dahulu seharusnya penerimaan secara sempurna yang menuntut penerimanya mempelajari, mengkaji, memahami dan mengamalkan bagi dirinya dan masyarakat. Perlu diingat bahawa penerimaan dan pengajian tidak terhad kepada hidup di dunia, tetapi adalah lebih-lebih lagi di akhirat dan itulah puncak pencapaian keislaman.
Kekecualian manusia yang menerima Islam tidak secara tabi`i dan fitri sebagaiomana kejadian-kejadian alam yang lain bersifat tabi`i, lantaran di kalangan manusia yang ada akal fikiran, lantaran ada yang  jauh dari menerima Islam, tetapi mempertikaikan  agama fitrah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang sepatutnya diterima secara fitrah oleh manusia. Namun adanya ubudiyyah ada juhudiyyah (penentangan) sepanjang zaman, iaitu dari mereka yang kufur dan dari kalangan mereka bukan saja  di dalam kufur tetapi menentang secara kefahaman baik atas nama agama seperti Yahudi, Nasrani,  dan berbagai-bagai agama , tetapi berbagai faham dan ism seperti sekularisme, liberalisme pluralisme dan sebagainya (Mereka diibarat sebagai pencemaran fitrah). Sebenarnya inilah cabaran utama dan semasa yang perlu dikendalikan.
Sebenarnya kita tidak mau bahawa dengan ungkapan, Islam agama fitrah  dan syumul, maka cukup dengan keistimewaan agama itu bagi penganutnya mengasingkan diri dan berubudiyyah, tetapi harus menjadi cabaran mendalami tentang Islam dari berbagai aspek dan perspektif bagi memberi kefahaman secara segar tentang Islam selain dari sifat selamatnya ialah sifat universal dan kemampuan menyelesaikan masalah umat dan masyarakat, misalnya dari segi ekonomi dan sosial. Dengan pendalaman terhadap Islam dan meluaskan pengetahuan tentangnya sebenarnya memberi makna ubudiyyah yang lebih luas dan pematuhan yang lebih mendalam.
Ubudiyah hendaklah dilihat dalam makna yang lebih luas, selain dari ubudiyyah khusus seperti ibadat solat, puasa dan zakat, ubudiyyah juga ialah kerja-kerja yang tidak diwajibkan tetapi bersifat kebajikan yang memang digalakkan yang dengan kesedaran tinggi menjadikan masyarakat berkebajikan yang merupakan kerja ma`ruf yang digalakkan oleh Islam.
Sebagai kesimpulan, dilihat secara menyeluruh bahawa semua  ciptaan Allah tergolong di bawah kategori bersifat ubudiyyah terhadap Allah sebagai Pencipta hatta manusia, tetapi manusia sebagai kejadian sempurna ada ikhtiariah dan daya memilih dan ini adalah hak dirinya dengan izin Allah membuat pilihan dari segi tindakan adakah ia selari  dari segi ubudiyyah dengan kejadian yang lain yang bersifat fitrah ataukah ia mengambil jalan menyimpang atau menentang yang risikonya dia sendiri membuat pilihan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment