April 4, 2016

Maqasid Shari`ah Juga Maqasid `Aqidah ? Kulliyyat Lima Atau Enam


BBB, 25 Jamadil Akhir 1437 =  03  April 2016 (Ahad):


Penggubah Matan Jauharat al-Tauhid Shaykh Ibrahim al-Laqani membicarakan di dalam gubahan puisinya tentang perkara-perkara yang wajib dipelihara, yang lebih terkenal sebagai maqasid al-Shari`ah yang dilihat juga adalah sebagai Maqasid al-Aqidah yang sebenarnya juga boleh diperluas dan releven sebagai Maqasid al-Ummah.
Kata Shaykh Ibrahim al-Laqani di dalam gubahannya:
Dan memelihara agama,  diri, harta dan nasab   *    Seumpamanya akal dan kehormatan adalah wajab
Sharih menghuraikan bahawa, ``Yakni wajib atas setiap mukallaf itu memelihara lima perkara yang dikenali dengan `Al-Kulliyyat al-Khams`  atau `Al-Kulliyyat al Sitt`` Al-Kulliyyat al-Khams` lantaran  Sharih menyebutnya lima perkara, tetapi juga dikenali sebagai `Al-Kulliyyat al-Sitt`, lantaran sebenarnya yang disebut di dalam matan ialah enam perkara. Semua perkara ini adalah penting bagi perjalanan shari`at, menegakkan akidah, bahkan bagi pembangunan ummah. Kata Sharih:
!)  Memeliharakan agama
Erti ugama itu barang suatu yang memerintahkan Allah Ta`ala  bagi hambanya daripada sekalian hukum, maka tiada harus sekali-kali, membinasakan ia akan ugama dan sebab demikian itu diwajibkan oleh Allah Ta`ala perang sabil dengan orang kafir atas sekalian mukallaf.
2)   Memeliharakan tubuh kita daripada perkara yang membinasakan dia
Maka  tiada harus membinasakan tubuh sendirinya atau lainnya yang ma`sum darahnya dan hartanya  dengan dalil nass yang putus. Dan sebab demikian itu diwajibkan Allah Ta`ala hukum qisas atas orang yang membinasakan tubuh.
3)  Memelihara harta sendirinya atau lainnya
Erti nama harta itu sekalian barang yang halal miliknya pada shara`, dan jikalau sedikit sekalipun, maka tiada harus membinasakan itu dengan dicuri atau ghasab (rampas) atau sebagainya dan sebab demikian itu diwajibkan Allah Ta`ala atas mukallaf hukum had sariqah (mencuri) dan had bagi orang yang qati` tariq (perompak) dan had orang yang hirabah (Penderhaka negara).
4)  Memeliharakan nasab, ya`ni bangsa yang kembali ia kepada wiladah yang hampir bagi pihak bapa. Maka tiada harus ia  dengan  zina dan barang sebagainya dan sebab demikian itu diwajibkan oleh Allah Ta`ala akan hukum had zina dalamnya.
5)   Memeliharakan akal daripada barang yang membinasakan akal
Dan sebab demikian itu diwajibkan oleh Allah Ta`ala hukum had bagi orang yang membinasakan akal seperti minum arak  dan sebagainya.
6)  Wajib memeliharakan kemuliaan manusia
Maka tiada harus ia mendakwakan seorang zina dan memaki akan seorang dan barang sebagainya dengan sebab demikian, iaitu diwajibkan oleh Allah Ta`ala  atas mukallaf hukum  qazaf dan sebagainya.
Al-Kulliyyat al-Sitt (Kuliyyah Enam) ini bukan tertentu kepada maqasid al-Shari`ah sahaja, tetapi dapat diaplkikasikan kepada akidah.
Kulliyyah pertama, iaitu menjaga agama jelas berkait rapat dengan akidah, bahawa setiap orang Islam wajib menjaga agamanya dalam maksud mesti berpegang kepada akidah yang betul, supaya ianya benar-benar menjadi seorang Islam yang tulin yang beramal dengan syariat dan bergaul dengan masyarakat dengan nilai-nilai akhlak yang digariskan oleh Islam yang demikian dirinya dan masyarakat sesama Islam atau dengan bukan Islam selamat.
Gesaan supaya menjaga kuliyyah kedua, iaitu menjaga diri fizikal supaya tidak terjerumus ke dalam bahaya dan kerosakan ialah tuntutan universal dan perundangan. Individu walaupun tubuh badannya adalah miliknya dia tidak boleh bertindak sewenang-wenang hingga merosakkan dirinya. Ini sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam. Firman Allah yang bermaksud;
``Jangan  kamu campakkan dirimu di dalam kebinasaan,` (Al-Baqarah: 195).
Sebagaimana undang-undang agama, demikian juga undang-undang negara yang boleh mengambil tindaklan undang-undang terhadap siapa yang cuba merosakkan dirinya seperti cuba bunuh diri atau melukakan orang lain dan sebagainya.
Demikian juga menjaga harta ada hubungan dengan akidah yang mereka yang mempunyai harta dan sumber penghidupan boleh menghindar dari kemiskinan yang pernah disifatkan kefakiran mendekatkan diri dengan kekufuran. Menjaga nasab keturunan melalui perkahwinan dan permakanan yang halal dan baik, membersihkan fizikal dan jiwa di dalam beribadat dan mendekati diri kepada Allah. Sebaliknya nasab yang tidak bersih menjerumus individu ke dalam permasalahan sosial dan memasalahkan masyarakat. Menjaga akal amat penting bagi diri, ianya menjadi piawaian yang melayakkan diri sebagai mukallaf. Dengan akal membolehkan seseorang mempelajari tuntutan-tuntutan syara` dan kehidupan dengan mempelajari keilmuan yang dapat mengelak seseorang dari kejahilan. Dengan ilmu mengangkat diri indivudu di sisi Allah, dan masyarakat. Seterusanya bagi kulliyyah keenam iaitu, betapa pentingnya seseorang menjaga maruah diri, keluarga dan masyarakat. Mereka yang tidak menjaga maruah, mereka yang tidak mempunyai integriti diri, tidak diterima masayarakat dan Allah.
Kulliyyah Enam di atas sebenarnya boleh diaplikasikan kepada warga negara dan masyarakat yang perlu mempertingkatkan mereka dengan tuntutan enam yang dapat meningkat diri sebagai warga negara  yang mempertahankan kedaulatan negara dan maruahnya.
Seterusnya  Penggubah matan membicarakan persoalan:
Siapa yang maklum  menentang jelas hukum  *  Perintah agama atau kufur keras dihukum
Demikian mereka yang jelas menafi hukum     * Atau mengharus  seperti zina sama dihukum
Aturan syariat dan hukum-hukum agama tidak boleh dipermainkan, siapa yang menentang hukum yang jelas atau kufur maka ia adalah jenayah yang boleh dihukum hingga ke peringkat boleh dibunuh jika thabit. Demikian juga tidak boleh menafikan hukum yang telah ditetapkan atau mengubahnya dari hukum wajib, larang kepada harus misalnya berhubung dengan zina, maka hukuman berat perlu dikenakan, bagi memelihara aturan hukum dan perjalanannya. Jika tidak ianya menjadi kacau dan anarkis.

Sekian.


No comments:

Post a Comment