April 22, 2016

Konsep Uluhiyyah Dan Rububiyyah


BBB,  13  Rajab 1437 = 21 April 2016 (Khamis):
Menampilkan konsep Uluhiyyah dan Rububiyyah sebagai fasal-fasal bagi kandungan sebuah buku atau kitab akidah adalah kelainan dan pembahruan. Pembicaraan tentang Uluhiyyah dan Rububiyyah adalah memperkatakan tentang ketuhanan yang dilihat dari aspek Uluhiyyah dan Rububiyyah. Namun membicarakan kedua-duanya sebelum pembaca dan pengaji memahami tentang Allah  dan sifat-sifat kesempurnaanNya, bahkan sebelum mengenali  tentang nafsiyyah, salbiyah dan ma`ani (termasuk ma`nawiyyah), tidakkah mengejut lantaran mendepani sesuatu yang berat bagi pembaca dan pengaji ? Dua konsep di atas adalah memang elok menjadi topik pembicaraan, supaya pembicaraan tidak menurut pola yang sama dan terus diulang-ulang. Mungkinkah sesuai dua konsep tersebut diletak pada bahagian akhir setelah konsep ketuhanan sudah difahami terlebih dahulu ?
Uluhiyyah dan Rububiyyah menjadi topik yang besar dan penting. Pendekatan Uluhiyyah dan Rububiyyah ini adalah menjadi pendekatan dan kandungan akidah bagi mazhab Wahabi yang anti sifat 20 itu. Kefahaman akidah melalui pendekatan Uluhiyyah dan Rububiyyah amat wajar diolah secara teratur dan mendalam sebagai pendekatan memahami ketuhanan. Pendekatan ini dapat mengelak dari terjebak secara berlebih-lebihan mengenai konsep takdir manusia berdaya atau tiada berdaya, konsep kalam  dan sebagainya. Tetapi kita seharusnya tidak terikat dengan pendekatan Wahabi dan sebagainya, tetapi membinanya sebagai  antara pendekatan Sunni.
Uluhiyyah dan Rububiyyah adalah kedua-duanya merujuk kepada Ketuhanan, tetap mempunyai perbezaan dari segi angle pendekatan. Pendekatan adalah berasaskan sumber di dalam Islam itu sendiri khususnya dari ayat-ayat Al-Qur`an:
Tentang Uluhiyyah Al-Qur`an menyebut, bermaksud:
1)       Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu  (Al-Baqarah: 163).
2)      Allah  yang tiada Tuhan melainkan Dia yang mempunyai nama-nama yang indah (Taha: 8)
3)      Allah yang tiada Tuhan Dialah Yang Mengetahui yang ghaib dan nyata (Al-Hashr: 22)
4)      Dialah Allah yang tiada ada Tuhan melainkan Dia yang menguasai sekalian Alam, Yang Maha Suci. Yang Maha Selamat sejahtera, Yang melimpahkan keamanan, Yang Maha Pengawal lagi Pengawas, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuat Yang melengkapi segala kebesaranNya, Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengaNya (al-Hashr: 23).
5)      Katakanlah Dia Allah Yang Maha Esa, Allah menjadi tumpuan, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada siapa yang setara denganNya (Al-Ikhlas: 1 – 4)..
Ketuhanan adalah Yang Maha Agung, Maha  Berkuasa, Yang Maha Mengetahui yang segala kesempurnaan adalah padaNya dan Dia berhak kepada segala-galanya.
Dari segi ini Uluhiyyah adalah melihat `ke atas` kepada Tuhan yang segalanya sempurna dengan ketuhanannya. Antara salah satu yang  dirumuskan oleh Tuan Haji Said;
``Uluhiyyah ialah Ketuhanan, iaitu mengi`tiqadkan dengan i`tiqad yang jazam, bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang lain selain darinya.``
Manakala konsep Rububiyyah – konsepnya dapat  difahami dari istilah Rububiyyah yang berasal dari Rabb yang bermaksud, menjaga, memelihara, mentarbiah, mendidik dan menyelamatkan. Dari segi pendekatan ialah Memandang yang Tinggi ke bawah dalam hubunganNya dengan makhluk. Kepadanya makhluk menghantar pelbagai harapan. Allah dengan sifat Rububiyyah mentadbir dan menguruskan perjalanan alam.
Konsep Rabb yang menjadi harapan bagi hamba dapat difahami dari maksud ayat-ayat-Al-Qur`an:
1)       Seluruh ayat di dalam al-Faftihah yang mengarah kepada Allah yang bersifat rububiyyah yang Dia bersifat Rahman dan Rahim, Tuhan sekalian Alam, Pemilik Hari Kiamat, Dia disembah dan Dia diminta pertolongan. Dia dipohon menunjuk jalan yang lurus dan dipohon tidak  kepada jalan yang sesat.
2)      ``Katakanlah (wahai Muhammad) Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya kebaikan. Sesungguhnya Engkau Amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu.``(Ali Imran: 26)
3)      ``Lihatlah manusia bagaimana kami menyediakan makanannya``  (Abas: 24).
4)      ``Dan Dialah yanjg menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan  dengan air itu segala jenis tumbuh-tumbuhan.`` (Al-An`am:  99).
5)      ``Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah-indah berhias pada setiap kali pergi ke tempat ibadat (masjid bagi bersolat) dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidajk suka kepada orang yang melampaui batas.`` (Al-A`raf:  31).
Dengan rububiyyah bahawa kehambaan melihat kepada Tuhan yang memberi rahmat, rezeki, makanan, pakaian, kehidupan yang selesa. Allah menyediakan tempat tinggal yang baik. Allah menyediakan tumbuhan dan binatang sebagai rezeki untuk dimakan. Hidup dalam sihat dan aman di dalam negara yang diperintah dengan baik. Dalam pada itu manusia juga berdoa kepada yang berkuasa supaya menjauhi diri dari kesusahan, kepapaan, kekurangan makanan, kemiskinan, penyakit, huru hara, tiada ketenteraman dan sebagainya.
Pendek kata dengan konsep Uluhiyyah memupuk di dalam diri hamba mengenali Yang Maha Berkuasa, Yang Mencipta,  Menjadikan alam  dan manusia bagi menjalani kehidupan, menurut fitrah kejadian. Apa yang dijadikan Allah tidak sia-sia serta mempunyai hikmat keagungan. Allah Maha Agung dengan Ciptaan  yang melahirkan kemahuan dan kekuasaan.
Dari segi Rububiyyah manusia sebagai salah satu ciptaan Allah yang istimewa yang diberi dan dibekalkan dengan segala kemudahan dan kenikmatan, maka manusia seharusnya patuh kepada Allah dengan melakukan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Hidup menurut garisan yang ditentukan dan hidup dalam keadaan harmoni, tidak merosakkan alam yang disediakan sebagai tempat tinggal sementara dan yakin dalam diri akan balasan baik dan buruk yang dijanjikan Tuhan. Kelak setiap manusia akan menerima balasan di atas amalan yang dilakukan pada masa hidupnya sama ada baik maupun buruk.
Dengan berpegang kepada akidah Uluhiyyah menyedar manusia dan mengakui tentang Keagungan, Kekuasaan dan Kemuliaan Allah dan dengan Rububiyyah menyedarkan manusia tahap kehambaan yang menerima rahmat dan nikmat dari Allah dan menjadikan manusia hamba yang baik dan patuh kepada Allah, hidup dengan aturan mengharmonikan kehidupan sesama manusia dan juga  alam sekitaran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment