August 30, 2018

KETUA BAGI PIMPINAN MASJID


KETUA BAGI PIMPINAN MASJID
BBB, 17 Zulhijjah 1439H. = 29 Ogos 2018M. (Rabu):
Di  dalam sebuah kumpulan, masyarakat, sebuah organisasi, institusi dan kelompok perlu ada ketua yang dapat memimpin dan menjadi jurucakap bagi kumpulan berkenaan. Tanpa ada ketua  kumpulan berkenaan tiada kesatuan, tiada arah dan pendapat yang dapat dijadikan panduan. Ketua di sini ialah orang yang  memimpin atau yang dapat mewakili kumpulan. Ketua ada berbagai-bagai mengikut kumpulan atau institusi yang dipimpin. Ianya mungkin dikenali sebagai ketua kampung atau penghulu bagi kelompok masyarakat bagi sesuatu kawasan. Ia mungkin  adun dan ahli dewan rakyat sebagai pemimpin bagi politik dan mungkin nazir  misalnya bagi sesebuah masjid dan pengerusi bagi sebuah surau dan sebagainya.
Di dalam konteks pembicaraan kita ialah kepimpinan bagi sebuah masjid yang dikenali dengan `Nazir`. Dalam maksud sekarang nazir, ialah orang yang ada keupayaan memimpin dan memberi perhatian tentang perjalanan pentadbiran sesebuah masjid yang di bawahnya dibenar melantik jawatankuasa sejumlah  20 orang dan dibenarkan juga melantik biro-biro sehingga sepuluh biro atau lebih jika diperlukan. Jawatan nazir dan jawatankuasanya dilantik oleh ahli  kariah dari berbagai surau di bawah  zon bagi sesebuah masjid itu.
Apakah kriteria yang diperlukan bagi jawatan sebagai nazir ?
Ia boleh dikatakan biasa dan boleh dikatakan mencabar.
Jika perlantikan nazir dan jawatankuasa sebagai satu yang biasa. Bermaksud kerana memenuhi enakmen yang diperlukan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan yang disediakan oleh JAIS sebagai peraturan di bawah undang-undang Kerajaan Negeri, maka ianya dapat dijalankan sebagai biasa  seperti menyelia perjalanan dan kegiatan masjid sebagaimana biasa seperti:
·         Memastikan masjid ada imam dan pegawai-pegawai masjid yang dilantik yang mereka ada elaun dengan jumlah tertentu.
·         Memastikan  imam memimpin dan mendirikan solat Juma`at dan solat lima waktu.
·         Bersama menghidupkan majlis ilmu yang diatur oleh pihak nazir dan jawatankuasa.
·         Nazir dan jawatankuasa mengatur  dan menjayakan sambutan hari-hari kebesaran Islam seperti sambutan Hariraya Eidul-Fitri dan Hari Raya Eidul-Adhha, mengadakan sambutran Maulid al-Rasul, Isra` Mi`raj dan mengihya` Ramadhan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan,
·         Mengurus soal kematian ahli kariah  dan segala perkara yang berhubung dengan kematian.
·         Mengambil perhatian terhadap keadaan ahli kariah dari segi keagamaan dan kebajikan bagi mereka yang susah bersama penghulu atau ketua kampung.
·         Mengadakan berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti hari terbuka masjid, sukan bagi golongan muda dan lawatan.
·         Menunaikan kehendak masyarakat dari segi keagamaan seperti menghadiri, majlis  kahwin, tahlil, kenduri, aqiqah dan sebagainya.
·         Menjadi penghubung antara pihak ahli kariah dengan piha kerajaan dan atasan.
·         Berbagai fungsi lagi yang releven.
Itu  adalah rutin biasa yang dialami oleh nazir, kakitangan dan pegawai-pegawai masjid. Jika perkara-perkara di atas dapat dijalankan dengan baik, maka pentadbiran dan perjalanan sesebuah masjid itu boleh  dikategorikan sebagai cemerlang atau biasa.
Rutin pentadbiran dan perjalanan masjid seperti di atas adalah dianggap seperti biasa. Adalah menjadi pendapat dan pegangan umum, bahawa kerja untuk masjid adalah kerja dan tugas biasa dan danggap sebagai kerja kebajikan dan tidak ada paksaan, sesiapa boleh berkhidmat dengan masjid, walaupun dia bukan dilantik sebagai ahli jawatankuasa atau pegawai masjid. Dalam hal ini baik nazir dan jawatankuasa tidak perlu berlebih-lebihan dan tidak perlu adakan paksaan. Masjid hak bersama dan sama-sama menjaganya. Jawatankuasa yang dilantik kerana memenuhi tuntutan peraturan pihak atasan.
Dalam keadaan biasa dan perjalanan biasa masjid adalah pusat kerjamasa dan membuat kebajikan dan sama-sama mengihya`kannya dan memang masjid dalam suasana tradisi dan tidak membedakan antara ahli jawatankuasa dan jamaah biasa, kecuali mereka dikehendaki dilantik, maka mereka dihormati dengan kedudukan dan sama dalam pergaulan. Maka masjid secara tradisi berterusan harmoni dan bagi mereka tidak perlu kepada perubahan yang akan menggugat kehormonian yang dinikmati selama ini.
Tetapi apakah masjid tidak perlu kepada dinamika perubahan ?
Sekian.

No comments:

Post a Comment