August 11, 2018

KULIAH SEBAGAI KOMUNIKASI PENGAJARAN


KULIAH SEBAGAI KOMUNIKASI PENGAJARAN
BBB, 28 Zulkaedah 1439H.  = 10 Ogos 2018M. (Juma`at):
Sungguhpun Pembentang lebih memberi tumpuan dari segi komunikasi masjid, ialah terhadap khutbah, tetapi pada bahagian akhir kertaskerjanya juga ditambah dari segi komunikasi masjid ialah `Kuliah`.
Istilah kuliah agak terbuka, ianya boleh bermaksud kepada ceramah, tetapi ceramah ialah ucapan - `Ceramah Agama`, ialah ucapan tentang hal-hal agama.  Biasanya tidak menggunakan kitab sebagai teks pengajaran, jika percakapan ringkas dan padat dan dikaitkan dengan waktu, misalnya maghrib atau subuh, maka biasanya disebut sebagai tazkirah. Tetapi bukan maksud demikian yang dikehendaki oleh pembentang. Kuliah yang dimaksudkan ialah sebagai  `Kuliah Agama` , iaitu `Pengajaran Agama`.. Ini ialah kerana kuliah disampaikan ialah dengan menggunakan teks atau kitab panduan khusus. Walaupun untuk masa yang pendek dan juga panjang.
Ini bererti Pembentang mau menyampaikan bahawa antara komunikasi masjid, selain dari khutbah ialah melalui pengajaran, khususnya pengajaran agama berkitab. Dengan pengajaran berkitab, pengajaran adalah berfokus dari segi bidang dan  topik-topik yang dibicarakan. Pengajaran adalah tersusun dan dapat diikuti oleh pengaji-pegaji secara berpandu dan tersusun dan dapat sama `menadah kitab`
Pendekatan yang digunakan ialah sebagaimana pendekatan komunikasi masjid dengan menyebut satu negara dan diikuti oleh satu negara yang lain. Kuliah yang dimaksudkan ialah:
Kuliah Subuh, Kuliah Maghrib, iaitu dua waktu kuliah yang popular, namun ada lagi kuliah yang dikenali dengan Kuliah Dhuha, Kuliah `Asar atau `Kuliah Wanita` yang khusus bagi muslimat.
Sebagai contoh (Disebut nama guru yang mengajar):
Kuliah Maghrib di Masjid Negara 2 Februari 2018 menggunakan kitab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Kuliah Subuh di Masjid Al-Sharif pada 10 Februari 2018 dengan menggunakan kitab `Anak Kunci Syurga.
Kuliah Maghrib di Masjid Nasional Surabaya pada 26 Februari 2018 menggunakan kitab Fiqh Dakwah
Kuliah Maghrib di Masjid Darul Ghufran Singapura pada 17 Februari 2018, kitab Hadith-Hadith Pilihan,
Kuliah Muslimat Darul Ghufran Singapura pada 3 Fabruari 2018, Pembentukan Keluarga Cemerlang.
(Tiada contoh dari Brunei).
Demikianlah contoh petikan secara sewenang-wenang dari masjid-masjid di Malaysia, Indonesia dan Singapura.
Dapat dikatakan bahawa masjid sebagai pusat pendidikan, khususnya keagamaan tidak ada bezanya baik di Malasia, Indonesia, Singapura dan Brunei, bahkan bagi seluruh negara Islam. Bahawa masjid adalah bukan saja sebagai pusat ibadat secara khusus, tetapi ianya adalah sebagai pusat pendidikan dan kemasyarakatan baik di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, bahkan diseluruh negara Islam, malah  di mana saja ada masjid, walaupun  di negara bukan Islam.
Masjid sebenarnya adalah pusat utama bagi  dakwah keislaman. Dakwah yang paling berkesan ialah melalui pengajaran. Kita lihat semua masjid dari empat negera menjadikan masjid adalah pusat dakwah bagi menyampaikan pengajaran Islam. Pengajaran yang disampaikan sebenarnya kepada semua peringkat dari anak-anak kepada remaja, orang tua, kaum muslimin dan muslimat dan bagi sesiapa yang mau menganut agama Islam.
Walaupun berlakui perubahan zaman, tetapi pendidikan masjid terus popular dengan pengajaran yang bersiaft mengajar, kuliah, tazkirah dan bimbingan seperti pengajian Al-Qur`an, tetapi tidak bermaksa kaedah pengajaran moden tidak digunakan, contoh dengan menggunakan alat-alat komunikasi moden.
Mata-mata pelajaran tradisi masih tetap menjadi mata pelajaran yang mantap dan terus diajarkan dan dipelajari seperti pengajian Al-Qur`an, tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, sirah dan Bahasa `Arab tetap terus menjadi bidang pengajian yang terus dipelajari. Dengan demikian pengajian bidang-bidang keilmuan Islam terus berperanan di dalam menanam keilmuan dan jiwa keislaman kepada umatnya yang terus hidup secara Islam dan mempertahan dan menyebarluaskan Islam.
Sesungguhnya masjid adalah institusi agung yang terus  berperanan menyebarkan Islam.
Sekian.

No comments:

Post a Comment