August 20, 2018

VISI MASA DEPAN MASJID AL-UMM SEBAGAI INSTITUSI ILMU


VISI  MASA DEPAN MASJID AL-UMM SEBAGAI INSTITUSI ILMU
BBB, 07 Zulhijjah 1439H. = 19 Ogos 2018M. (Ahad):
Pada bangunan fizikal Masjid Al-Umm dibina sebagai masjid berorientasikan ilmu dalam mana pada sebahagian besar dari ruang masjid dapat digunakan bagi kegiatan keilmuan. Ianya melibatkan ruang utama bagi solat – termasuk dua serambi kanan dan kiri yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka bagi pengajian ilmu. Begitu dengan ruang serbaguna di bawah tanah dapat digunakan sebagai ruang konvensyen bila jumlah kehadiran dalam jumlah yang besar, memuat dalm lingkungan 1,000 secara berkerusi. Selain daripada itu terdapat bilik seminar (dua bilik boleh disatukan), dua bilik kuliah, bilik IT (bilik tahfiz) dan perpustakaan. Bilik mesyuarat juga dapat dijadikan bilik seminar yang dapat memuatkan 100 orang.
Ruang-ruang berkenaan adalah bagi menampung kegiatan keilmuan harian dan pengajian hujung minggu, pengajian berpakej, pengajian tahfiz, seminar bulanan, konvensyen dwi-tahunan, pengajian-pengajian secara kerjasama dengan dengan institusi-institusi pengajian tinggi yang banyak terdapat di sekitar Bangi dan sebagainya.
Di samping itu Masjid Al-Umm mempunyai visi dan misi masa depan. Dalam perancangannya Masjid Al-Umm berhasrat untuk mencapai tahap masjid berorientasikan ilmu pada tahap `Al-Jami`ah` sebagaimana yang dialami oleh Masjid Al-Qairawan di Maghribi dan Al-Azhar di Mesir yang kedua-dua pusat pengajian Islam ini adalah bermula dengan masjid. Di dalam perkembangannya pengajian akan diubahsuai dengan perkembangan keilmuan moden.
Sebagai sebuah Al-Jami`ah yang bertaraf universiti yang akan menganjurklan berbagai-bagai pengajian bertaraf universiti dengan pelajar-pelajar diterima dari dalam dan luar negara, sudah tentulah ruang yang disediakan di Masjid Al-Umm tidak mencukupi bagi menampung keperluan ruang bagi sebuah pengajian pada peringkat Al-Jami`ah.
Perkara ini disedari oleh Jawatankuasa pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm, sebagaimana kesedaran menjadikan Masjid Al-Umm sebagai sebuah masjid berorientasikan ilmu, pada peringkat permulaan dengan menyediakan ruang-ruanmg bagi kegiatan-kegiatan keilmuan, demikian kesedaran mau menjadikan Masjid Al-Umm telah wujud dalam perbincangan berhubung dengan perkembangan fizikal Masjid Al-Umm dan  keperluan kepada perkembangan kepada taraf Al-Jami`ah. Ini dibincangkan serentak dengan pembinaan fizikal Masjid Al-Umm sejak 2015.
Bagi mengisi keperluan di atas memerlukan ruang bagi perkembangan fizikal bagi konsep Al-Jami`ah. Adalah disedari dan timbul cadangan bagi pihak Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimatahan Masjid Al-Umm melihat dua kawasan tanah berdekatan dengan Masjid Al-Umm. Tanah berkenaan ialah:
1)      Tanah bagi kawasan Medan Selera (Medan Usahawan) pada bahagian depan – kanan bagi Masjid Al-Umm yang luasnya lebih kurang  setengah ekar.
2)      Kawasan padang  awam pada bahagian kanan bagi Masjid Al-Umm yang luasnya seluas kawasan Masjid Al-Umm, sebanyak dua ekar. Konsep padang tidak diubah, tetapi dibina sedemikian rupa hingga ianya menjadi konsep padang dan sukan secara teratur di samping ada kompleks bersama dengannya.
Bagi mendapat keizinan bagi penggunaan kedua-dua ruang ini pihak Masjid Al-Umm perlu berbincang dengan pihak  JAIS,  PKNS, Pejabat Daerah dan Kerajaan Negeri Selangor berhubung
dengan cadangan bagi meningkatkan status Masjid Al-Umm sebagai `Masjid Institusi` dan menggunakan ruang Medan Selera dan Padang menjadi sebahagian dari perkembangan Masjid Al-Umm kepada sebuah Jami`ah.
Cadangan ini bukan setakat bermesyuarat, tetapi Plan Pembangunan Fizikal bagi Jami`ah Al-Umm telah diminta oleh Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan, kepada  Syarikat Consultant Haji Ghazali bin Husin menyediakan kertas proposal dan plan pembangunan fizikal bagi kedua tapak berkenaan  dan bersifat integrated dengan Masjid Al-Umm. Peruntukan RM5,000 telah dikeluarkan
bagi menyiapkan  plan berkenaan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment