August 1, 2018

KOMUNIKASI MASJID, SATU PENILAIAN: KAJIAN PERINGKAT AWAL


KOMUNIKASI MASJID, SATU PENILAIAN: KAJIAN PERINGKAT AWAL
BBB, 18 Zulkaedah 1439H. = 31 Julai 2018M. (Selasa):
Memulakan pembentangan  selepas salam dan terima kasih Prof. Dr. Yusof Hussain, memaklumkan bahawa beliau meminati kajian terhadap peranan masjid, walau bagaimana apa yang dibentangkan adalah merupakan kajian awal yang akan diteruskan selepas ini.
Menurut Prof. Dr. Yusof Hussain, daripada peranan masjid antara aspek yang menarik perhjatiannya ialah komunikasi masjid dengan masyarakat. Dilihat dari segi prinsip komunikasi menurut Prof. Dr. Yusof Hussain seharusnya sekurang-kurannya berlaku antara dua orang dan bersifat dua hala. Tujuan berkomunilasi ialah bertujuan untuk menyampai dan menerima maklumat seperti berita yang  hendak disampaikan atau pengajaran yang hendak diterapkan.
Menurut Prof. Dr. Yusof Hussein dalam komunikasi dua hala terdapat  empat unsur penting, iaitu:
1)      Sumber
2)      Perutusan (mesej)
3)      Saluran
4)      Penerima.
Menurutnya masjid adalah institusi yang penting di dalam Islam. Kepentingannya dapat dilihat, bahawa selepas Hijaratul Rasul s.a.w. ke Madinah tumpuan utama Baginda ialah membina masjid, bermula dari Masjid Quba` dan Masjid Madinah – Masjid Nabawi dan masjid bukan setakat pembinaan semata-mata, tetapi ianya menjadi institusi yang fungsional di dalam membina umat dan perkembangan Islam.  Sebagai tempat ibadat, masjid tempat pengajaran, masjid pusat pentadbiran, masjid markas ketenteraan dan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Maka di dalamnya berlaku berbagai komunikasi. Masjid hingga kini terus hidup dan berfungsi, khususnya dari segi komunikasi  bagi kalangan masyarakat Islam. Ianya menjadi sebagai rumah kedua bagi setengah orang Islam.
Untuk kajian, masjid terlalu banyak, terdapat di kampung, pekan, bandar dan pusat pemerintahan. Pada satu kampung atau pekan kadang-kadang terdapat lebih dari satu masjid, apa lagi di bandar. Begitu banyak masjid dan dapat dilihat dari dahulu hingga sekarang. Banyak aspek dan kaedah yang dapat dikaji.
Menurut Prof. Dr. Yusof, dari segi pendekatan beliau mengambil kaedah perbandingan. Menurutnya banyak faedah yang boleh didapati dari hasil kajian perbandingan. Misalnya:
·         Mengapa setengah masjid begitu ramai dihadiri jama`ah, walaupun masjidnya tidaklah begitu besar  dan bukan berada di pusat bandar. Bagi masjid yang berada di pusat bandar pula kadang-kadang tidak begitu ramai dikunjungi jama`ah.
·         Dapat melihat faktor-faktor bagi setengah masjid yang tinggi dari segi pengimarahannya.
·         Dapat melihat mengapa pengajaran di sesebuah masjid begitu mendapat sambutan. Apakah kewibawaan guru dan bagaimana sesuatu ilmu itu mendapat sambutan jama`ah.
·         Peranan pentadbiran masjid, bagaimanakah pentadbiran yang dijalankan oleh Nazir dan jawatankuasanya. Apakah aturan dan enakmen pada peringkat negeri – atasan yang dikenakan terhadap masjid menggalak atau membantut kan dari segi pengajaran dan pengimarahan.
·         Bagaimanakah situasi masyarakat keliling dan kawasan masjid. Kesedaran tinggi masyarakat keliling dengan agama dan keilmuan mungkin meningkatkan kemajuan dan prestasi masjid.
Dan banyak perkara yang lain dapat dilihat dari segi kajian perbandingan, misanya dari segi arkitektur, landscaping dan sebagainya.
Telah disebutkan bahawa terlalu banyak  masjid di dunia, bukan sahaja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara bukan Islam. Bagaimanakah hendak melihat masjid dari segi perbandingan, apa lagi jika ianya merentasi sejarah dan bukan sahaja pada masa kini ?
Di dalam hal ini Prof. Dr. Mohd Yusof membataekan kajiannya kepada masjid-masjid di Nisantara. Daripada masjid- masjid di Nusantara ini hanya dilihat kepada satu atau dua masjid  pilihan dari satu-satu negara. Pilihan masjid-masjid:
1)      Malaysia dua buah iaitu Masjid Negara Kuala Lumpur dan Masjid  Al-Syarif  Klang.
2)      Indonesia – Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Indonesia
3)      Brunei – Masjid Omar `Ali Saifuddin
4)      Singapura – Masjid Darul Ghufran.
Daripada masjid-masjid ini akan dilihat apakah perkara-perkara yang menjadi sumber penyampaian dan saluran yang disampaikan kepada pengguna.
Sekian.

No comments:

Post a Comment