August 12, 2018

PERSOALAN WIBAWA DALAM KOMUNIKASI MASJID


PERSOALAN WIBAWA DI DALAM KOMUNIKASI MASJID
BBB, 29 Zulkaedah 1439H. = 11 Ogos 2018M. (Sabtu):
Di dalam membicarakan tentang komunikasi masjid Pembentang kertaskerja Profesor Dr. Mohd Yusof Hussain juga membicarakan tentang wibawa di dalam komunikasi masjid yang beliau namakan sebagaiprinsip komunikasi.Sebagaimana maklum bahawa institusi masjid adalah institusi murni yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan dihormati. Pimpinan masjid adalah berkedudukan tinggi dalam masyarakat sebaris dengan ketua masyarakat. Masyarakat banyak bergantung pada pimpinan masjid. Pandangan pimpinan masjid diminta mengenai sesuatu persoalan di dalam masyarakat. Jika ada perselisihan, maka fikiran dan usaha untuk mendamaikan diminta dari pimpinan masjid di samping ketua kampung dan masyarakat. Banyak upacara diminta untuk melicinkan diminta dari pimpinan masjid. Misdalnya upacara kesyukuran, maupun kesusahan seperti kematian, bala bencana diminta restu dan do`a daripadanya. Demikian kelahiran, kematian dan berbagai lagi.
Mengapa penghormatan dan kepercayaan diberi kepada pimpinan masjid ? Ini adalah kerana adanya elemen-elemen wibawa yang terdapat  di masjid yang selamanya berada di masjid. Wibawa dan kepercayaan lantaran wibawanya komunikasi antara pihak masjid dan masyarakat. Wibawa yang  terbina di masjid lantaran kedudukan pegawai-pegawai  masjid seperti imam, bilal, pengerusi, setiausaha, bendahari dan jawatankuasa masjid.
Wibawa masjid juga adalah mereka yang ada hubungannya dengan masjid, seperti guru-guru yang mengajar, penyampai kuliah, tazkirah dan pembimbing-pembimbing di dalam berbagai kegiatan masjid.
Antara faktor penting yang dipandang sebagai wibaya masjid, bahawa mereka dipandang hormat kerana berilmu. Pandangan tentang berilmu ini ada perbezaan di antara berbagai-bagai tokoh yang berada di masjid. Yang paling utama dan tonggak bagi masjid ialah imam.
 Istilah imam pada asalnya bermaksud `berada di hadapan` atau `orang yang dikehadapankan` oleh kerana wibawanya, antaranya kerana ianya berilmu dan menjadi ikutan bagi orang ramai. Maksud khusus adalah pimpinan masjid. Seseorang itu tidak dapat diterima sebagai imam, jika tidak ada wibaya dari segi keilmuan.
Seorang imam di sebuah masjid kini sudah menjadi kebiasaan seorang yang lulus dan pemegang ijazah sekurang-kurang pada peringkat ijazah pertama (sarjanamuda) di dalam bidang pengajian Islam. Dia lulus misalnya dariFakulti Islam dalam bidang pengajian Al-Qur`an, hadith atau bidang-bidang yang lain, misalnya  dari Fakulti Prngajian Islam, UKM, Akademi Islam Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Kolej Islam Antarabangsa Selangor. Antrara mereka berkelulusan di dalam pengajian Islam dari Universiti Al-Azhar Mesir, dari universiti di Jordan, Syria dan sebagainya. Satu kriteria yang penting kini diutamakan imam-imam hafiz yang keluar dari pengajian tinggi yang menawarkan bidang tahfiz.
Imam yang berwibawa bukan saja memimpin solat dengan bacaan Al-Qur`an secara baik, tetapi dari imam imam berkenaan diharap mereka dapat membimbing jama`ah di dalam membaca Al-Qur`an, bahkan mempunyai kelas-kelas pengajaran khusus yang dapat diikuti pada jama`ah termasuk juga bagi anak-anak. Lebih daripada itu para imam yang berilmu ini diharap dapat mengajar keilmuan-keilmuan biasa yang diajar di masjid yang dapat diikuti oleh para jama`ah seperti keilmuanm `aqidah, fiqh, tasawuf, Al-Qur`an, tajwid, sirah dan berbagai bidang keilmuan keislaman.
Sebagai imam dia juga diharap dapat menguruskan keperluan-leperluan amalan  yang bersifat keislaman seperti mengurus kematian, upacata-upacara kemasyarakatan, majlis-majlis tertentu. Imam juga seharusnya seorang yang mempunyai perbadi tinggi yang dihormati di dalam masyarakat. Bilal juga seorang yang berilmu dan baik dari segi suara.
Keperluan keilmuan juga harus ada pada pengerusi dan nazir yang banyak berhubung dengan pentadbiran. Biasanya ianya juga mempunyai rekod perkhidmatan yang baik sebelum menjadi pengerusi masjid seleum bersara dari jawatan, mempunyai hubungan yang baik dengan mastarakat dan disenangi. Mudah memberi pertolongan kepada masyarakat. Manakala setiausaha juga berilmu dan seharusnya seorang yang rajin bekerja dan ikhlas dalam pekerjaan.  Manakala seorang bendahari adalah seorang yang berilmu dan faham dari segi urusan kewangan. Adalah diharap darinya selain dari pandai mencari sumber kewangan dia  diharap mempunyai amanah yang tinggi.
Pendek kata semua ahli jawatankuasa juga seharusnya mempunyai keilmuan dan berkebolehan di dalam bidang-bidang  yang diamanahkan kepada mereka.
Pendeknya jika semua pihak adalah berilmu dan berkebolehan, maka pegawai-pegawai dan ahli jawatankuasa masjid adalah berwibawa, dipandang tinggi dan dihormati. Lebih daripada itu masing-masing dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik, maka wibawa masjid dapat dipertingkat dan dihormati.
Sekian.

No comments:

Post a Comment