August 9, 2018

KHUTBAH KOMUNIKASI WAJIB DI MASJID


KHUTBAH KOMUNIKASI WAJIB DI MASJID
BBB, 25 Zulkaedah 1439H. = 08 Ogos 2018M. (Rabu):
Penulis kertaskerja `Komunikasi Masjid:  Satu Penilaian` oleh profesor Dr. Mohd. Yusof Hussain di dalam kertaskerjanya memberi penekanan tentang `Komunikasi Masjid` ialah terhadap `Khutbah` yang menjadi  syarat sah bagi mendirikan Juma`at. Khutbah adalah disampaikan kepada jama`ah pada setiap hari Juma`at. Ini bererti khutbah seharusnya didengar oleh setiap yang datang bersolat Juma`1at  pada hari Juma`at. Jama`ah adalah  diberi ingatan oleh Bilal sebelum khatib menyampaikan khutbah supaya semua jama`ah memberi perhatian terhadap khutbah dengan menyebut sabda Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bermaksud:
``Apabila engkau mengatakan kepada sahabat engkau, sedang khatib sedang berkhutbah  ``Diam !` sekalipun, maka laghalah (hilang) pahala Juma`at.``
Ini menunjukkan betapa pentingnya khutbah, tanpanya tidak sah Juma`at, yang  mencuai dari memberi perhatian dengan  bercakap menghilang pahala dan sia-sia solat Juma`at.
Ini memberi erti konsentrasi jama`ah dikehendaki dan memahaminya  adalah dituntut. Ia juga bererti bahawa khutbah adalah saluran menyampaikan maklumat, pengajaran dan nasihat adalah penting.
Khutbah adalah tradisi komunikasi penting di dalam masyarakat `Arab sebelum Islam lagi.  Dua medium penting sebelum Islam bagi orang `Arab dan menjadi khazanah peradaban dan sastera ialah, khutbah dan berpuisi. Khutbah yang menjadi fokus pembicaraan biasanya disampaikan oleh pemimpin `Arab bagi peristiwa-peristiwa penting. Khutbah-khutbah yang penting, sebagaimana puisi dihafal dan diwarisi oleh generasi.  Elemen tradisi yang baik ini diwarisi di dalam Islam, Khutbah menjadi salah satu warisan tradisi budaya dan keilmuan di dalam Islam seperti khutbah Rasulullah s.a.w, pada Hari `Arafah dan khutbah pada Hajjatul Wada`. Namun penerimaan khutbah yang wujud pada zaman sebelum Islam diterima dan diwarisi dengan pengubahsuaian dengan ciri-ciri keislaman. Misalnya di dalam khutbah selain dari mesej yang hendak disampaikan yang harus menjadi fokus pendengaran jama`ah, di dalam khutbah diwajibkan menyertakan didikan, iaitu menyebut perkara-perkara yang menjadi rukun khutbah iaitu:
1)      Memuji Allah
2)      Bersolawat kepada Rasulullah
3)      Membaca petikan dari Al-Qur`an yang biasanya mencerminkan topik pembicaraan dalam khutbah
4)      Bewasiat agar bertakwa kepada Allah
5)      Duduk antara dua khutbah
6)      Berdo`a
Dalam kata lain dalam meyampaikan mesej tertentu di dalam khutbah, jama`ah dididik dengan pendidikan keislaman dan menerima mesej di dalam khutbah berorientasikan Islam. Khutbah pada dasarnya seharusnya sampai kepada setiap lelaki dari kalangan umat setempat sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Dengan demikian mesej adalah menyeluruh disampaikan kepada umat pada setiap minggu. Kini komunikasi melalui khutbah adalah lebih meluas, kerana ianya disalurkan melalui media letronik yang dapat diikuti oleh berbagai pihak.
Pentingnya khutbah di dalam Islam, konsep khutbah, bukan saja khutbah yang disampaikan oleh khatib-klhatib melalui mimbar-mimbar masjid, tetapi juga menjadi sebahagian dar kepegarangan. Bermaksud bagi mengarang sebuah kitab, maka pada permulaan bagi sebuah karangan seperti kitab secara tradisi mestilah juga disertai dengan khutbah. Lantaran itu bila kita membaca permulaan bagi sesebuah karangan kitab, maka pada permulaannya ada aspek khutbah dan apa yang seharusnya ada di dalam sesebuah khubah sebagaimana telah disebutkan, bahkan konsep khutbah ini berlaku juga bagi ucapan-ucapan, walaupun tidak disertai dengan rukun-rukun khutbah sepenuhnya. Biasanya ada pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah dan penyebutan ayat-ayat Al-Qur`an.
Lantaran itu dari segi rukun khutbah adalah bersamaan di mana-mana jua khutbah disampaikan, tetapi mesej yang hendak disampaikan berbeza mengikut situasi,  isu dan kepentingan setempat. Hal inilah yang mau disampaikan oleh pembentang di dalam kertas kerja yang akan dibicarakan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment