August 26, 2018

TAKMILAH ILMU DAN `AMAL MELALUI MASJID


TAKMILAH  ILMU  DAN AMAL  MELALUI  MASJID
BBB, 13 Zul-Hijjah 1439H. = 25 Ogos 2018M. (Sabtu):
Masjid Al-Umm dapat dikatakan telah siap sepenuhnya. Kelulusan terakhir yang penting ialah mendapat kelulusan pemeriksaan bomba dan kelulusan didapati. Masalah yang dihadapi sekarang ialah sesuatu yang kurang dijangka, iaitu tindakan dari kontrektor tidak mau membuat pengakuan dan tidak mau menmgeluarkan certificate kelulusan oleh kerana terdapatnya baki hutang yang belum dilunaskan (masih terhutang RM2 juta). Tindakan ini bukan saja dilakukan oleh pihak main-contractor, tetapi juga oleh pihak sub-sub contractor yang enggan membaiki kerosakan-kerosakan, selagi tidak membayar baki hutang. Apabila kita sanggup mau bayar bagi bahagian tertentu yang disyaratkan sebelum dapat dikeluarkan certificate dan penyerahan kunci (contohnya lift), tetapi apabila hendak dibayar, pihak main contractor membantah dan meminta membayarnya melaluinya sebagai main contractir. Dengan membayar kepadanya, mungkin duit itu tidak diperturunkan kepada sub contractor dan dikira bayaran sebahagian daripada hutang terhadap main contractor. Akhirnya dibuat syarat, jika bayaran hendak dibuat terhadap sub contractor, maka hendaklah dalam jumlah tertentu, lebih dari bayaran kepada sub contractor hendaklah dibayar. Ianya sebagai  syarat menyerahkan kelulusan dan kunci dilakukan secara langsung (penterahan secara berdepan).
Sebenarnya selepas penggunaan masjid selama lapan bulan, maka selepas lengkap dengan kelulusan dari bomba, penggunaan masjid adalah mencapai sepenuhnya. Perkembangan penggunaan adalah secara bertahap. Bermula dengan penggunaan ruang utama masjid bagi solat waktu berjama`ah, kecuali solat Juma`at. Kemudian kepada penggunaan bilik mesyuarat bagi mesyuarat bulanan dan mesyuarat lain yang penting. Berikut penggunaan bilik seminar bagi seminar bulanan Masjid Al-Umm sejak Januari 2018 dan kini digunakan berbagai tujuan, antaranya disewakan untuk  mesyuarat, taklimat dan kursus. Berikutnya ialah penggunaan bilik-bilik kuliah dan pengajaran, termasuk oleh guru-guru masjid dan pihak luar yang menyewa. Puncak dari penggunaan ruang ialah penyewaan Dewan Serbaguna pada aras bawah tanah, dengan penggunaan permulaan bagi majlis perkahwinan dan jamuan pada akhir Julai baru-baru ini. Dewan ini kemudian digunakan bagi jamuan sop dari qurban yang dianjurkan oleh Masjid Al;-Umm pada hari Khamis 11 Zulhijjah sebagai sebahagian dari sambutan Eidul-Adhha yang merupakan pertama kali diadakan di Masjid Al-Umm.
Walau bagaimana adalah dijangka  tidak berapa lama lagi pihak Masjid Al-Umm  akan menerima CCC  di dalam masa terdekat. Dengan penerimaan CCC  melayakkan Masjid Ai-Umm,  mendaftar diri kepada pihak JAIS yang melayakkannya, selepas mendapat keizinan bagi mendirikan solat Juma`at. Dengan kelulusan, insya Allah pihak Masjid Al-Umm akan dapat mendirikan Juma`at secara mingguan. Bila solat Juma`at dapat dijalankan, maka aliran derma akan bertambah. Insya Allah.
Dengan pertambahan derma, maka lebihan dari perbelanjaan operasi masjid, akan dapat  digunakan bagi membayar hutang masjid, di samping  sumber kewangan yang lain.
Siap bangunan fizikal Masjid Al-Umm adalah merupakan siap satu fasa dari pembangunan Masjid Al-Umm. Penyiapan pada dasarnya adalah memuaskan baik dari segi fizikal, architecture dan pesiapam dalaman. Apa yang lebih penting selepas persiapan  pada peringkat fizikal, ialah pengisian  dari segi pengimarahan. Sungguhpun selama ini telah dijalankan berbagai kegiatan, dapat dikatakan ianya adalah secara adhoc dan semuanya adalah pada tahap ujian. Al-Hamdulillah tempoh penggunaan selama lapan bulan yang disifatkan sebagai tahap ujian adalah didapati  berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah, baik dari segi keselamatan,  perjalanan operasi dan pegimarahan. Tahap percubaan dan operasi berterusan sehingga mendapat kelulusan CCC dan penftaran di JAIS. Untuk menunggu tempoh penting itu, persiapan tahap dua yang penting ialah persediaan bagi menggerakkan operasi dan pengimarahan bagi Masjid Al-Umm.
Masjid Al-Umm adalah diharapkan bukan semata-mata sebagai pusat ibadah, tetapi diharap membawa  pembaharuan dengan pendekatan   `Takmilah Ilmu dan `Amal`.
Motto `Takmilah Ilmu dan `Amal` ini akan menjadi bidang yang akan diolah selanjutnya.
Sekian.

No comments:

Post a Comment