August 10, 2018

MENELITI TEKS KHUTBAH DI LIMA MASJID TERPILIH


MENELITI TEKS KHUTBAH DI LIMA MASJID TERPILIH
BBB, 27 Zul-Kaedah 1439H. = 09 Ogos 2018M. (Khamis):
Sebagaimana telah disebut, bahawa Penulis kertaskerja Prof. Dr. Yusof Hussein menumpukan kajian tentang komunikasi masjid  terhadap khutbah sebagai komunikasi masjid yang utama.  Khutbah-khutbah adalah dari lima masjid terpilih, iaitu masjid-masjid:
1)      Masjid Negara Malaysia
2)      Masjid Asy-Syarif, Kelang
3)      Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Indonesia
4)      Masjid Umar Ali Saifuddin, Brunei
5)      Masjid Darul Ghufran Singapura.
Pemilihan lima masjid ini dapatlah dikatakan sebagai mewakili masjid-masjid di Nusantara.
Khutbah-khutbah yang dipilih adalah khutbah-khutbah yang diterbitkan melalui laman web dari awal Januari  2018 hingga akhir Mac 2018.
Menurut Pembentang:
``Penelitian sepintas lalu ini dilakukan dengan meneliti laman web masjid-masjid tersebut. Saya mengaku kaedah ini tidaklah benar-benar saintifik. Tetapi untuk mendapat kefahaman awal, saya rasa mencukupi.``
Menurut Pembentang.  Ada perbezaan dari penyediaan teks khutbah antara negara. Misalnya di Malaysia disediakan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam, Malaysia (JAKIM) dan juga disediakan oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), manakala di Brunei disediakan oleh Kementyerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Di Singapura pula disediakan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Manakala di Surabaya, khatib diberi kebebasan menyusun khutbah dan kadangkala khatib tidak perlu menyediakan teks secara tertulis, tetapi menyampaikan secara spontan mengenai topik  dan isu releven semasa.
Penulis sebenarnya menyenaraikan topik-topik khutbah yang disediakan oleh pihak yang berkuasa dari Januari 2018 hingga akhir Mac 2018 menurut isu yang bersesuaian dengan peristiwa semasa yang isu-isu berkenaan disampaikan menurut perspektif Islam. Pada dasarnya isu-isu yang dibawa tidak begitu berbeza. Antaranya:
·         Awas ancaman mulhidin (Klang)
·         Urgensi pemurnian aqidah dalam pembangunan bangsa (Surabaya)
·         Menjaga kebersihan (Brunei)
·         Tawakkal (Singapura)
·         Pengisian Ramadhan (Malaysia).
Tajuk-tajuk di atas adalah merupakan petikan sewenang-wenang sahaja, tetapi kalau kita teliti bahawa tajuk-tajuk di atas adalah bersesuaian bukan saja bagi satu negara, tetapi bagi semua negara yang dibicarakan. Bahkan Penulis melihat hampir keseluruhan tajuk bagi satu negara, misalnya Brunei, maka ianya adalah sesuai juga diaplikasi keseluruhannya bagi  negara-negara yang lain. Dalam kata yang lain tajuk-tajuk khutbah membicarakan antaranya
·         Pentingnya kemantapan akqidah bagi umat Islam
·         Peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang saeharusnya menjadi panduan
·         Kepentingan ibadat
·         Galakan membuat kebajikan
·         Mengukuhkan perpaduan umat.
Pendek kata topik-topik pembicaraan di dalam negera-negera yang dibicarakan bukan sesuatu yang asing bagi negara yang lain. Ianya membicarakan berbagai-bagai topik dari perspektif Islam. Sedangkan khutbah-khutbah khatib adalah dikawal oleh rukun-rukun khutbah.
Penulis membicatakan bahawa penyelarasan khutbah oleh pihak berkuasa adalah bertujuan mengawal khutbah dari digunakan bagi tujuan yangf tidak sepatutnya. Ianya juga mengawal dari berlaklunya kesilapan, dapat mengawal masa dan dapat menyampaikan pengajaran di dalam tempoh masa yang terhad. Penulis juga membicarakan ada baiknya diberi kebebasan bagi khatib menyusun khutbah, kerana dapat diisi dengan peristiwa atau hal-hal setempat, walau bagaimana tidak semua khatib dapat menyusun khutbah dengan baik dan dengan menyusun sendiri tanpa diteliti oleh pihak lain boleh berlaku kesilapan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment