August 3, 2018

KOMUNIKASI DALAM ISLAM


KOMUNIKASI  DALAM ISLAM
BBB, 20 Zulkaedah 1439H. = 02 Ogos 2018M. (Khamis):
Islam sebagai agama yang syumul, lantaran itu menurut pembentang kertaskerja Islam mempunyai kaedah komunikasi di dalam semua bidang dan dalam semua aspek. Kaedah komunikasi itu adalah ditentukan oleh nilai-nilai di dalam Islam yang  bersumberkan Al-Qur`an dan Al-Hadith, perjalanan sahabat  pengolahan  `ulama` dan pembawaan  para atqiya`.
Komunikasi di dalam Islam dapat dilihat, antaranya dalam aspek.
1)      Komukasi antara  seorang dengan  Allah, Rasul dan para uli al-amr.
2)      Komunikasi antara ulama`-ilmuan dan orang ramai
3)      Komunikasi antara ibubapa dan anak-anak
4)      Komunikasi antara jiran tetangga dan masyarakat
5)      Komunikasi antara kenalan dan sahabat
Dan banyak lagi komunikasi-komunikasi yang lain yang dapat dibicarakan.
Dalam hubungan komunikasi dengan Allah dan rasul  juga taatkan  kepada para pemerintah sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman taatkanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan para uli al-Amr (selagi para uli al-Amr tidak menyeleweng).`` (al-NISA`: 59).
Komunikasi dengan pemerintah, maka pemerintah hendaklah  menjalankan pemerintahan secara adil dan memelihara kebajikan rakyat dan rakyat kena patuh jika sekiranya pemerintahan berjalan dengan baik,  tidak menyeleweng dan tidak rasuah.
Komunikasi dengan `ulama` yang difatkan sebagai pewaris Nabi itu,  maka ulama` hendaklah  bersifat jujur dan menyebarkan keilmuan dengan ikhlas dan tidak menunjukkan sifat-sifat keji seperti tamak dan sombong umpamanya. Orang ramai pula hendaklah menghormati dan mendekati mereka, misalnya dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang diajar mereka. Yang belajar dengan ulama hendaklah menunjukkan kesungguhan dan belajar secara ikhlas, insya Allah, Allah memberi hidayah dan pertunjukan dan barakah di dalam kehidupan dan keluarga di dalam aman tenteram, kerana disirami secara lembut oleh pengajian-pengajian yang dipelajari dan diamalkan. Sesungguhnya masyarakat berilmu dan beradab lebih maju dan diberkati.
Dari segi komunikasi ibu bapa dengan anak-anak, sebagaimana dimaklum anak-anak adalah kurniaan Allah paling  berharga, tempat tumpahnya kasih sayang dan harapan masa depan, maka ibu bapa hendaklah bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga. Ibu bapa adalah berjuang, bekerja di dalam mencari rezeki untuk anak-anak dan keluarga. Lebih daripada itu, ibu bapa mendidik anak-anak dan memberi pelajaran sebanyak dan setinggi yang boleh agar mereka menjadi orang-orang yang berguna yang membela keluarga, masyarakat, agama dan bangsa.
Bagi anak-anak hendaklah mengasihi, menghormati dan  menjayakan kehendak ibu bapa agar menjadi orang yang berpelajaran dan berguna. Di dalam hal komunikasi anak-anakl dengan ibu bapa ini firman Allah yang bermaksud:
``Allah Tuhan engkau memerintah kamu jangan menyembah, melainkan kepadaNya. Dan dengan dua ibu bapa hendaklah bersikap baik, walaupun salah seorang atau kedua lanjut usia, Janganlah kamu herdik kepada keduanya dengan kata-kata ``Uhh !`` dan janganlah mengasiri keduanya dan berkata-katalah dengan kedua-dua  mereka dengan percakapan yang mulia. Dan hendaklah kamu merendah diri kepada kedua  mereka dan doakanlah, `         `Wahai Tuhanku rahmatkanlah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil hingga besar.``  (Al-Isra`, 23-24).
Berhubung  dengan komunikasi antara jiran tetangga, Islam amat menekankan soal kejiranan. Kedekatan mereka dan patut berlaku baik hubungan seolah-olah mereka sebagai kalangan yang berhak menerima warisan dan pentingnya jiran sehingga jika seseorang itu hendak  menghuni perumahan, maka antara perkara yang seharus diberi perhatian ialah siapa yang akan berjiran, Pilihlah mereka dengan berjiran dengan mereka yang  mesra dari segi kejiranan dan bukan sebaliknya.
Tentang komunikasi persahabatan, maka Islam adalah menggalakkan bersahabat dengan ramai sahabat yang baik  kerana dengan bersahabat yang baik  yang keduapihak mendapat faedah. Misalnya nasihat menasihati dan tolong menolong dan sama bersifat amanah, tetapi jangan bersahabat dengan mereka yang merosakkan.
Prinsip-prinsip yang baik sebenarnya bukan saja di dalam Islam, tetapi ianya bersifat universal. Kumunikasi kepada yang bukan Islam juga berlaku berasaskan prinsip universal dan tidak bercanggah dengan Islam.
Sekian.

No comments:

Post a Comment