August 6, 2018

LAGI KOMUNIKASI MASJID: TADHKIRAH DAN CERAMAH


LAGI KOMUNIKASI MASJID: TADHKIRAH DAN CERAMAH
BBB, 23 Zulkaedah 1439H. = 05 Ogos 2018M. Ahad):
Terdapat beberapa lagi komunikasi masjid yang biasa di kalangan  ahli jama`ah masjid. Antaranya ialah tadhkirah. Istilah tadhkirah  istilah ini kedapatan di dalam Al-Qur`an (`Abas: 11). Dari segi lughah ialah bermakna  `peringatan`. Dari segi istilah ialah ungkapan atau bacaan yang disampaikan, biasanya oleh yang dianggap berwibawa atau berkedudukan di dalam jama`ah atau sesutu kelompok. Misalnya imam di dalam jama`ah atau pimpinan atau ketua di dalam sesuatu kelompok yang dihormati.
`Tadhkirah` biasanya mengambil tema yang berhubung dengan agama, pengajian atau irshad. Biasanya diambil misalnya satu ayat daripada ayat Al-Qur`an  yang dibaca dan dihuraikan secara teratur dan mengesankan. Misalnya kepentingan `ikhlas` dari segi amalan. Kebiasaan juga dibaca satu Hadith daripada Hadith Nabi. Misalnya mengenai `persaudaraan. Tidak jarang bagi membicarakan tentang sesuatu topik, misalnya  galakan tentang menderma secara ikhlas dipetik ayat Al-Qur`1an dan Hadith Nabi beserta dengan huraian.
Tadhkirah biasanya disampai secara sederhana ringkas oleh penyampainya, biasanya seperti oleh Imam selepas solat subuh sebelum jama`ah bubar. Tadhkirah adalah sebagai peringatan dan pesanan kepada jama`ah tentang berbagai isu di dalam kehidupan. Ianya sebagai panduan harian yang diberi oleh imam atau pimpinanm sebagai bekalan harian bagi menghadapi hidup seharian.  Dengan tadhkirah dapat memandu jalan benar bagi seseorang. Ianya juga sebagai saluran ilmu yang diterima seseorang secara ringkas dan padat. Tadhkirah juga dilakukan oleh pimpinan sesuatu organisasi keagamaan dan pimpinan seperti kalangan Tabligh. Kumpulan berkenaan ada kelompok yang mempunyai pimpinan tempatan dan ada pengikut-pengikutnya. Tumpuan utama mereka adalah berdakwah. Merekja mempunyai kitab rujukan yang disusun oleh piminan tertinggi yang dijadikan bahan bacaan dan juga digunakan di dalam tadhkirah. Contoh juga seperti ABIM, mereka membaca tulisan yang dihasilkan oleh seperti Hasan al-Banna dan sebagainya.
Tadhkirah secara umumnya adalah satu aspek pendidikan yang disampaikan secara ringkat dan padat yang biasanya bertemakan keagamaan sebagai ingatan dan panduan. Setengahnya mempunyai wirid dan ma`thurat yang dijadikan amalan harian. Surah `Al-`Asr` menjadi inspirasi dan panduan yang menekankan tentang tadhkirah. Walai bagaimana tadhkirah ini biasanya bersifat satu hala iaitu dari guru, imam, atau pemimpin yang menyampaikan tadhkirah. Soal jawab jarang diadakan, Jika ada pun boleh dibuat perbincangan bagi memahami apa yang disampaikan oleh imam, guru dan pimpinan berkenaan.
Ciri yang lebih luas dari tadhkirah ialah ceramah. Istilah ceramah bermaksud percakapan yang dilakukan oleh seorang tokoh berwibawa kepada khalayak tentang sesuatu topik. Istilah ini begitu luas penggunaannya. Ia mungkin digunakan oleh orang politik bagi menyampaikan ceramah poltiknya atau bagi menyampaikan tentang sesuatu maklumat oleh pihak-pihak tertentu kepada orang ramai seperti tentang bahaya denggi dan disampaiakn oleh pegawai kesihatan.
Di dalam konteks  masjid, ceramah adalah berhubung dengan topik-topik keagamaan yang sesuai dengan masjid. Topik-topik yang luar dari keagamaan biasanya tidak dilakukan di masjid, bahkan dilarang  sama sekali apa laghi jika yang bercakap tidak mempunyai tauliah umpamanya.
Jadi salah satu komunikasi di masjid, ialah dengan menggunakan kaedah ceramah. Orang yang berceramah ini adalah mereka yang berwibawa dan terkenal sebagai penceramah agama dan diminati, jika tidak tidak ramai yang datang. Ceramah di masjid biasanya berhubung dengan aspek-aspek keagamaan yang disampaikan bukan dengan cara mengajar keilmuan. Isu-isu ceramah misalnya berhubung maulid al-Rasul, sambutan Isra` dan Mi`raj, Nuzul Al-Qur`an dan sebagainya. Sungguhpun topik yang disampaikan adalah soal biasa dan diketahui, tetapi biasanya kerana kebijakan pencermah, maka persoalan dapat disampaikan secara menarik dan  memberi kepuasan kepada pedengar. Dalam ceramah boleh berlaku komunikasi dua hala, iaitu dengan adanya sesi soal jawab dan sebagainya.Walau bagaimana jika ceramah secara umum mengenai sesuatu topik oleh orang yang sama tidaklah wajar digalakkan, kerana akan berlaku perulangan dan akhirnya hilang daya  tarikan. Penceramah yang dijemput biasanya bersifat sekali sekala dengan topik berlainan. Sebaiknya penceramah bertukar dari masa ke semasa. Ceramah sepatutnya tidak diadakan secara kerap. Ia menghilangkan significannya. Ceramah bukan cara menyampaikan ilmu. Jika bertujuan untuk menyampaikan ilmu, maka lebih baik dipilih cara pengajaran dan pengajian  dengan guru tertentu yang mahir di dalam keilmuan-keilmuan dan sebaiknya dengan menggunakan kitab, spaya ianya dapat diikuti secara teratur.
Sekian.

No comments:

Post a Comment