August 17, 2018

KONSEP KOMUNIKASI DALAM ISLAM MENURUT PENGULAS


KONSEP KOMUNIKASI DALAM ISLAM MENURUT PENGULAS
BBB,  04 ZulHijah 1439H. = 16 Ogos 2018M. (Khamis):
Profesor Dr. Mahyuddin Yahaya sebagai Pengulas terhadap kertaskerja `Komunikasi Masjid` Satu Penilaian` oleh Prof. Dr. Haji Yusof Hussain. Pembentang Prof. Dr. Yusof melihat komunikasi masjid adalah bersifat dua hala, khususnya antara khatib dan penceramah terhadap jama`ah atau masyarakat.. Bagi prof. Dr Mahyuddin bahawa komunikasi di dalam Islam adalah lebih dari dua hala. Beliau menyebut konsep komunikasi di dalam Islam  dengan merujuk kepada konsep `Hablun min All;ah` dan  konsep  `Hablun min al-Nas`. Menurut beliau konsep komunikasi di dalam Islam ialah komunikasi:
1)      Konsep komunikasi dari Allah
2)      Konsep komunikasi sesama insan
3)      Konsep komunikasi dengan alam sekitar
Pengulas menggunakan istilah komunikasi dengan alam sekitar, iaitu komunikasi bi`ah.
Menurut Prof. Dr. Mahyuddin, komunikasi dari Allah, ialah segala ajaran Islam , baik suruh dan larang yang diterima  dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul adalah sesuatu yang  sebati dalam jiwa seseorang Islam. Sebarang komunikasi berlaku ianya melalui tapisan nilai keislaman yang berada di dalam diri seorang. Ianya bukan saja bersifat dua hala, tetapi banyak hala yang interaksi terhadap banyak hala ini juga melalui tapisan  nilai keislaman di dalam diri seorang. Misalnya bila seseorang muslim mau bercakap, dia bercakap benar, kerana tapisan nilai yang berada di dalam diri seorang muslim itu. Dalam kata lain komunikasi seorang muslim membawa nilai dan peribadinya yang menjadi ciri dan perabadi diri, bahkan menjadi identiti baginya. Seorang penceramah muslim msalnya, ianya disanjung dan dihormati kerana ilmu dan peribainya yang diyakini.
Seorang yang tidak dihormati dan tidak diyakini, antaranya  kerana lemah ilmunya dan  tiada diyakini kemampuan dan kebenaran apa yang dibawa. Dalam erti kata  yang lain, lemah nilai komunikasinya kerana rendah kemampuan dan kredibilitinya.
Komunikasi dua hala antara seorang dengan seorang yang lain dan juga dengan jama`ah atau khalayak yang ramai, sebenarnya adalah komunikasi nyata antara dua hala berkenaan, tetapi dari segi dalaman, ia juga komukasi yang membawa bersama nilai yang ada pada  pencermah. Dirinya diketahui oleh jama`ah, misalnya dari  segi kemampuan ilmunya dan dari segi kemampuan menarik jama`ah yang secara dalaman sudah dinilai masyarakat terhadapnya selaman ini. Manakala pencermah adalah menyampaikan sesuatu dengan  perkara dan keadaan yang sesuai yang  ada paka khalayak sama ada dari segi ilmu dan pengalaman yang ada pada jama`ah atau khalayak.
 Adapun komunikasi secara bi`ah – didikan dan pandangan terhadap alam sekitar dan sekeliling  adalah kesedaran yang tinggi terhadap alam sekitar yang seharusnya  diberi perhatian di dalam komunikasi. Alam sekitar dapatlah diibaratkan sebagai diri besar bagi seseorang yang dia hidup di dalam lingkungannya. Hidupnya adalah hidup dengan lingkungannya. Ia tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan. Rosak lingkungan bererti rosak dirinya. Dari kesedaran ini menimbulkan kesedaran bahawa, alam sekitar haruslah dijaga dan dipelihara. Alam sekitar yang baik dan sihat memberi kebaikan dan kesihatan bagi seseorang. Kemusnahan alam sekitar, misalnya  kelil;ingan yang beracun atau kelilingan yang boleh rosak misalnya berlaku gempa dan sebagainya merosakkan seseorang. Kesedaran kini makin jelas dan timbul pada masyarakat tentang perlunya dipelihara alam sekitar. Misalnya alam sekitar yang kotor merosakkan kesiahatan yang berada di dalamnya. Penggondolan terhadap muka bumi misalnya dengan menebang hutan-hutan dan menggodol bukit bukau mengundang kepanasan dan juga banjir yang membawa kemusnahan pada manusia.
Nampaknya konsep komunikasi yang dibawa oleh Pengulas, bukan setakat komunikasi yang menggunakan bahasa semata-mata, tetapi  bersifat keilmuan dan kesedaran yang seharus ada pada masyarakat. Dengan kesedaran sedemikian mencorak cara dan gaya yang seharusnya masyarakat bertindak. Dalam kata yang lain, konsep komunikasi adalah kesedaran yang berlapis, iaitu:
Kesedaran dari nilai tertinggi yang mencorak dan memandunya bertindak terhadap manusia dan alam keliling.
Komunikasi lisan adalah luaran yang keluar bersama di dalam komunikasi lisan ialah nilai, keilmuan dan pengalaman yang disampaikan kepada khalayak yang mempunyai ciri-ciri sedemikian yang menjadikan mereka mengerti dan faham dan bertindak secara bersesuaian.
Alam keliling adalah diri kita luaran yang kita tidak terpisah dengannya. Baik buruk diri adalah bersama baik buruk luaran, sebab itu hubungan dengannya hendaklah baik agar hubungan dengan yang lain dapat berlaku dengan baik.
Sekian.

No comments:

Post a Comment