August 13, 2018

WIBAWA GURU DALAM MENGIMARAHKAN MASJID


WIBAWA GURU DALAM MENGIMARAHKAN MASJID
BBB, 30 Zulkaedah 1439H. = 12 Ogos 2018M. (Ahad):
Selain daripada imam dan pegawai-pegawai masjid, pengerusi atau nazir merupakan sebagai kalangan penting  yang seharusnya berwibawa di dalam mengimarahkan masjid, guru-guru adalah sama pentingnya berperanan di dalam mengimarahkan masjid. Masjid sebagaimana dikatakan bukan sahaja sebagai pusat ibadat, tetapi juga adalah pusat pengajian dan kegiatan kemasyarakatan.
Daya tarikan bagi jama`ah untuk datang berjama`ah di masjid antaranya, kerana pihak pentadbiran dapat mengendalikan pentadbiran masjid dengan baik, manakala  imam-imam dan pegawai-pegawainya dapat menjalankan tugas dengan baik – seperti imam-imam yang baik dari segi bacaan yang menyebabkan jama`ah tertarik untuk datang.
Antara daya tarikan yang kuat ialah dengan adanya pengajaran-pengajaran yang diatur dengan baik. Maksud diatur dengan baik oleh pihak pentadbiran, umpamanya pengajian meliputi dengan berbagai pengajian yang seharusnya diatur di masjid, misalnya ada pengajian-pengajian yang berhubung dengan Al-Qur`an. Ada pengajian aqidah, fiqh, tasawuf,  tafsir , hadith, sirah, ekonom Islam, tahfiz dan sebagainya. Yang paling penting di dalam pengajian ini, bahawa guru-guru bukan saja berkelayakan dari segi kelulusan di dalam berbagai-bagai mata pelajaran yang dianjurkan, tetapi guru-guru bersifat mursyid yang mendalami ilmu yang diajarkan, tetapi mempunyai kemampuan dan daya tarikan yang menyebabkan jama`ah ingin datang mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan.
Bagi pihak pentadbir sememangnya berusaha bagi mendapat guru-guru terbaik di dalam pengajaran bagi setiap pengajian. Mereka dipilih berdasarkan prestasi mereka yang sudah dikenali di dalam kalangan guru-guru. Pihak pentadbir sememangnya inginkan guru-guru terbaik dan inginkan agar ramai jama`ah yang hadir mengikuti pengajian. Semakin ramai yang datang, biasanya makin tinggi mendapat sumbangan dari jama`ah yang hadir mengikuti pengajian.
Sebenarnya pihak pentadbiran yang menganjurkan pengajian-pengajian kadang-kadang menghadapi dilema. Andainya guru yang datang mengajar, kurang mendapat sambutan, maka kurang jama`ah dan kurang derma yang didapati, sedang guru berkenaan terpaksa dibayar menurut rate yang ditentukan. Jika berterusan ianya menjadi beban bagi pihak masjid. Tetapi dari pegalaman yang dialami, untuk mendapat guru yang baik dan terkenal di dalam pengajaran, misalnya di dalam mengajar qira`at Al-Qur`an, maka guru sedemikian mendapat tawaran untuk mengajar diberbagai-bagai tempat, lantaran itu sukar untuk mendapat ruang masa yang dapat dihadiri, bagi yang dapat hadir, biasanya tidak dapat memenuhi jadual sebagaimana diaturkan, bahkan lebih banyak tak datang dari datang, menyebabkan berlaku kekosongan jadual. Dengan ini tidak menyenangkan para jama`ah. Satu masalah yang dihadapi berhubung dengan guru terkenal, bahawa mereka sebenarnya diberi imbuhan oleh pihak masjid tertentu yang kuat dengan kewangan dengan bayaran tinggi setiap kali datang mengajar. Bagi masjid, katakan seperti Al-Umm tidak mampu membayar guru-guru terkenal dengan kadar bayaran yang tinggi dengan secara berterusan. Dari pengalaman mereka yang sedemikian akan hadir untuk satu dua kali dan selepas itu tidak datang lagi.
Dalam hal ini pihak masjid rela mendapat guru yang dapat mengekalkan kehadiran menurut jadual yang ditentukan dan mereka secara ikhlas mengajar dan menerima imbuhan secara sederhana dan bersesuaian. Dengan keadaan ini masjid dapat menawarkan pengajian secara berterusan megikut jadual yang diaturkan dan para jama`ah hadir sebagaimana biasa bersolat jamaah dan mengikuti pengajian secara berterusan. Adalah diharap dengan pengajian-pengajian yang ada dan diusahakan peningkatan dapat menarik jama`ah dan mengharapkan pertambahan.
Satu dilema yang dihadapi masjid, selain dari menyediakan tempat yang selesa, imam yang berwibawa dan pengajaran-pengajaran yang tetap dan mantap, kesukaran mendapat tambahan jama`ah , ialah kerana keliling kawasan masjid dan berdekatan terdapat – bagi Masjid al-Umm ada tujuh surau sekelilingnya. Setiap surau mempunyai kegiatan dan pengimarahan. Bagi penduduk setempat  mereka mempunyai sentimen bagi memajukan surau masing-masing, sebab itu selain sebahagian dari penduduk datang berjama`ah di Masjid Al-Umm, maka sebahagian besar menjadi jama`ah tetap di surau masing-masing.
Walau bagaimana kita bersyukur kerana sebahagian daripada mereka datng ke Masjid Al-Umm, ada yang datang secara bergilir-gilir  di samping sebahagian menjadi jamaah di surau masing-masing. Walau bagaimana masjid akan terus berusaha menyediakan tempat dengan imam dan pegawai yang baik dengan tadbiran teratur dan mengadakan pengajian-pengajian terbaik dari guru-guru yang baik bagi menarik minat jama`ah datang memakmurkan Masjid Al-Umm dengan ibadat dan pengajian secara berterusan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment