August 29, 2018

PEMBANGUNAN INSAN PERLU PLAN PERANCANGAN TELITI DAN MELENGKAPIPEMBANGUNAN INSAN PERLU PLAN PERANCANGAN TELITI DAN MELENGKAPI
BBB, 16 Zulhijjah 1439H. = 28 Ogos 2018M. (Selasa):
Konsep Ilmu dan Amal tidak lain dari berfokus kepada `Pembinaan Insan` melalui masjid. Jika pembangunan masjid, pada peringkat awalnya ialah memerlukan kepada pembinaan bangunan fizikal dan diikuti dengan pengimarahan, maka bagi pembangunan fizikal pada peringkat awalnya perlu kepada plan fizikal yang sempurna bagi merealisasikan bangunan yang dikehendaki. Sebagai contoh bagi pembangunan fizikal Masjid Al-Umm, perkara utama dan terawal ialah menyediakan plan bagi pembangunan fizikal Masjid Al-Umm. Bagi penyediaan plan fizikal Masjid Al-Umm ini memerlukan masa antara awal 2012-Disember 2013 (termasuk masa pembaikan dan hingga kelulusan). Dan lebih pentingnya manusia yang menghasilkan plan berkenaan (arkitek).
Plan ialah gambaran rangka binaan yang lengkap. Ianya dilakar oleh arkitek yang pada awalnya dari imagenasi dan contoh-contoh awal dari berbagai model yang pernah dilihat atau memang ada yang dicontohi tetapi bukan mnenirunya, contoh yang ada melahirkan plan yang dikehendaki. Bagi seorang pencipta, pereka atau penggubah yang kreatif memerlukan keaslian kreasi dan kreativiti. Adalah pantang bagi seorang ahli seni dan penggubah sesuatu yang kreatif meniru sesuatu bagi ciptaan secara bulat-bulat. Dia perlu mencari keaslian, tetapi sebagaimana pernah dibincangkan dia tidak lari dari konvensi sesuatu jenis rekacipta. Maksudnya kalau yang mau dihasilkan sebuah masjid, maka ianya tidak boleh lari dari konvensi sebuah masjid, kalau ianya menyimpang jauh, maka ianya mungkin tidak lagi plan sebuah masjid. Pendek kata plan bagi masjid ada dasar binaan sebagai konvensi sebuah masjid dan ada padanya kreasi dan kreativiti  arkitektur sebuah masjid, tetapi ada padanya kreativiti  arkitek. Sebagai contoh Masjid Al-Umm dikenali sebagai sebuah masjid, kerana ianya tidak lari dan konvensi masjid yang ada padanya ciri –citi masjid dari tempat-tempat yang lain, tetapi Masjid Al-Umm sebagai sebuah masjid yang tersendiri di Bandar Baru Bangi, tidak ada sebuah yang persis sama dengannya. Maka Masjid Al-Umm adalah hasil kreativiti arkitek  sehingga masjid yang dihasilkan adalah asli dan menurut kreativiti arkiteknya.
Demikian perbandingan dengan pembinaan insan `Ilmu dan amal seimbang secara berkualiti tinggi adalah memerlukan perancangan secara teliti dan tentunya dari mereka yang berkebolehan tinggi dan berkeilmuan di dalam bidang pengimarahan. Sesugguhnya jika mau dilaksanakan keperluan biasa sebagaimana diamalkan di masjid dan surau secara konvensi dan tidak mau kepada perubahan, maka secara mudah ikut saja segala konvensi yang sedia ada, iaitu menurut apa yang disediakan oleh JAIS. Bila siap masjid, dan mendapat CCC, maka pendaftaran masjid dibuat di JAIS.
Kemudian dipatuhi apa yang ada  dalam Enakmen  Masjid dan Surau  seperti  perlantikan Nazir dan jawatankuasa di bawahnya dan boleh melantik jawatankuasa kecil biasany sepuluh jawatankuasa kecil atau lebih jika difikirkan perlu. Maka dengan adanya pegawai-pegawai masjid dari imam membawalah kepada siak, maka masjid berfungsi dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang diperlukan oleh sesuatu masjid dan surau. Maka berlakulah kegiatan sebagaimana biasa seperti mengadakan solat waktu dan Juma`at pada hari Juma`at. Di samping itu diadakan kegiatan kebajikan, khairat kematian.Kegiatan berlaku sebagaimana biasa yang polanya sama dengan kegiatan-kegiatan di masjid dan surau yang lain.
Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah menurut konvensi yang sedia ada. Ianya merupakan plan standard dari segi pengimarahan sesebuah masjid dan surau. Apa yang mau ditekankan di sini sebagaimana plan fizikal bagi sesebuah masjid berpandukan konvensi masjid yang ada dan terhasilnya paln masjid yang boleh disifatkan sebagai biasa dan demikian pula dengan plan pengimarahan berdasarkan konvensi yang sedia  ada.
Di alam menghasilkan sebuah plan di samping mengikut konvensi, di sana banyak ruang dan peluang bagi arkitek memasukkan elemen kreasi dan kreativitinya yang menghasilkan kelainan  secara kreatif, menjadikannya berbeza dan berkreatif, tetapi tidak sampai menyimpang dari asas dan konvensi masjid.
Bermaksud bagi pembinaan insan seimbang antara ilmu dan amal yang dipertingkatkan yang melibatkan semua peringkat dari anak membawa kepada murid dan pelajar, kepada belia dan orang muda, seterusnya kepada orang dewa dan adalah memerlukan plan lengkap da menyeluruh yang melibatkan semua pihak dan lapisan. Dengan plan ini diharap ianya membawa pembaharuan dan kreativiti yang dapat meningkat semua pihak di dalam berbagai kategori masyarakat. Hasrat masjid menjadi wasilah yang aktif yang dapat meningkatkan masyarakat kepada masyarakat yang sempurna ilmu dan beramal dengan ilmu kepada perimngkat kualiti tertinggi dan terpancar  darinya manusia berilmu beramal dengan ilmu sejajar dengan Bangi Bandar Ilmu. Harapan ini menuntut plan dan pendekatan  yang benar-benar teratur disulami dengan elemen kreatif dan inovatif.
Sekian.

No comments:

Post a Comment