August 19, 2018

PERKARA-PERKARA PENTING DITIMBULKAN DALAM PERBINCANGAN


PERKARA-PERKARA PENTING DITIMBULKAN DALAM PERBINCANGAN
BBB, 06 Zulhijjah 1439H. = 18 Ogos 2018M. (Sabtu):
Pada akhir pembentangan kertaskerja  `Komunikasi Masjid: Satu Penilaian`` oleh Prof. Dr. Mohd. Yusof bin Hussein dan ualasan yang dibuat oleh Prof. Dr. Mahyuddin Yahya, seminar dibuka kepada pertanyaan dan perbincangan.
Ada beberapa perkara ditimbulkan, iaitu tentang bagaimana menarik jama`ah supaya lebih ramai datang ke Masjid Al-Umm.
Cadangan: Meningkatkan mutu pengajaran dengan mejemput guru-guru mursyid.
Jawapan: Memang dijemput. Namun guru-guru mursyid dan popular ini terlalu banyak jemputan. Mereka memang datang menurut jadual yang ditentukan, tetapi selepas beberapa kali, bahkan sekali datang,  mereka tidak lagi datang, walaupun diingatkan. Kemungkinan:
Kurang jama`ah, tidak ketara dari segi pertambahan jama`ah. Ini mungkin mengurangkan semangat untuk mereka hadir seterusnya. Mungkin juga saguhati yang diberi tidak memuaskan. Kita hanya member sekadar RM200/= untuk tempoh pengajaran antara selepas Maghrib hingga Isya`. Sedang seorang guru popular biasanya dibayar antara RM300/= hingga RM500/= bagi sekali kehadiran. Kita tak mampu menyediakan bayaran tinggi. Masjid masih menanggung beban hutang pembinaan.
Faktor yang lain, keliling Masjid Al-Umm ada 6 buah surau yang masing-masing menarik jama`ah, khususnya setempat. Masjid Al-Umm memang menyediakan tempat yang selesa dan menjemput guru-guru setiap hari antara Maghrib-Isya` dan waktu-waktu lain. Kemampuan dari segi kewangan menjadi kekangan untuk membuat bayaran yang di luar dari kemampuan.
Turut ditimbulkan kurangnya kalangan belia terlibat dengan masjid.
Dicadangkan antaranya mengadakan kegiatan sukan.
Kita mempunyai Jawatankuasa Belia. Jawatankuasa yang agak aktif. Sukan seperti badminton dan cadangan table tennis diadakan. Mereka memang giat dan banyak mengadakan kerja-kerja amal kebajikan.
Cadangan mengadakan konsep `Twin-mosque`  sebagaimana kata seorang peserta berkata, sebagaimana diadakan di Amerika.
Cadangan yang baik, mungkin akan dibawa  sebagai salah satu  item dalam mesyuarat.
Ada cadanga supaya masjid  tidak saja menekankan pada pengajian agama dengan menggunakan kitab-kitab sahaja, tetapi patut membincangkan persoalan-persoalan semasa dengan menggunakan buku-buku termasuk tentang Islam secara semasa.  Termasuk menggunakan buku-buku dalam bahasa Inggeris yang dianggap terbaik di dalam membincangkan tentang Islam, bahkan patut juga penyampaian dalam bahasa Inggeris, selain dari bahasa `Arab.
Kita memamngnya menyediakan ruang, bilik seminar, bilik-bilik kuliah dan dewan konvensyen. Kita memang berhasrat mengadakan seminar, kuliah dan konvensyen dan memang berusaha ke arah itu. Bandar Baru Bangi memang mempunyai ramai pakar di dalam berbagai bidang dan kita memang berusaha mau meningkatkan kegiatan ilmiah di Masjid Al-Umm. Namun setakat ini kehadiran bagi seminar bulanan adalah bersifat sederhana. Kita berusaha bagi meningkat jama`ah masjid dan mereka yang meyertai kegiatan-kegiatan ilmiah yang  kita adakan.
Ada cadangan menggunakan laman web bagi mengiklankan kegiatan.
Memang kita menggunakan  media letronik dalam mengiklan kegiatan masjid. Mungkin akan dipertingkatkan dengan kerjasama dengan pihak lain.
Cadangan ditingkatkan mutu khiutbah dan ada badan penapis dan penilai.
Masjid-masjid dikehendakli m,engikuti khutbah yang disediakan oleh JAIS. Kita belum mengadakan solat Juma`at. Kita akan mematuhi peraturan yang dikehendaki apabila dapat mendirikan Juma`at Insya Allah.
Sebagai kesimpulan Seminar `Komunikasi Masjid: Satu Penilaian` adalah berjaya dan banyak maklumat yang disampaikan. Buah-buah fikiran yang disampaikan, begitu juga cadangan-cadangan akan diambil perhatian – Insya Allah. Terima kasih
Sekian.

No comments:

Post a Comment