August 18, 2018

KONSEP KEPELBAGAIAN KEMAJUAN


KONSEP KEPELBAGAIAN KEMAJUAN
BBB, 05 Zulhijjah 1439H. = 17 Ogos 2018M. (Juma`at):
Dalam pembicaraan Prof. Dr. Mahyuddin terhadap kertaskerja Prof. Dr. Yusof Hussein dan kegiatan ilmiah yang dianjurkan oleh pihak Masjid Al-Umm, beliau menimbulkan tujuan kegiatan – termasuk yang berkaitan dengannya, misalnya kegiatan ilmiah di pengajian tinggi, beliau menimbulkan tujuan  -  Visi dan misi dari kegiatan sedemikian.
Dengan menimbulkan persoalan yang sedemikian, beliau memberi pandangan berhubung dengan tujuan adalah bagi mencetuskan  apa yang disifatkan sebagai kemajuan. Beliau bertanya, banyak istilah yang memaksudkan dengan kemajuan antaranya katanya ialah:
Hadharah, peradaban, tamadun dan `umran (`imarah).
Menurut Profesor Dr. Mahyuddin, sepanjang kajiannya dan terlibat membicarakan kemajuan-kemajuan yang dicapai kelompok, bangsa dan umat.
Beliau berpendapat dan menyatakan sokongan dengan apa yang diistilahkan oleh Ibn Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah yang menggunakan istilah kemajuan ialah ``Umran`. Ibn Khaldun  menggunakan istilah ``Umran` bagi menggambarkan kemajuan yang dicapai oleh negara bangsa yang  dia mengkajinya. Beliau berpendapat istilah yang digunakan oleh Ibn Khaldun ini lebih tepat bagi menggambarkan kemajuan dicapai oleh kelompok, puak, negara dan bangsa. Menurutnya beliau kini menggunakan istilah ini di dalam membicarakan kemajuan  negara bangsa – termasuk bagi umat Islam.
Walau bagaimana pendapat berkenaan adalah pendapat peribadi Profesor Dr. Mahyuddin.
Sebenarnya di sana terdapat berbagai istilah yang mencerminkan kemajuan yang setiap satunya mencerminkan sifat dan ciri kemajuan berkenaan. Istilah-istilah seperti:
Hadharah, tamadun, peradaban dan `imarah
Adalah merujuk kepada kemajuan yang  dicapai, tetapi setiap satu mempunyai ciri an perbezaan yang seharusnya digunakan pada tempatnya yang sesuai.
Menyebut hadharah kita teringat dengan istilah `Islam Hadhari` yang digunakan pada zaman  Tun Abdullah Badawi pada zaman beliau mnjadi Perdana Malaysia – Zaman antara Tun Mahadhir pada peringkat pertama hingga zaman  kenaikan Dato` Seri Najib Tun Razak`
Konsep Hadhari lebih memaksudkan kemajuan  kini (hadharah = kini, hadir sekarang). Islam Hadhari ialah `Kemajuan Islam Terkini` yang seharusnya sentiasa segar. Bermaksud juga kemajuan keislaman yang dicapai hingga kekinian.
Adapun tamadun, adalah dapat diasosiasikan dengan istilah `Madinah` yang merujuk kepada `Madinah al-Munawwarah` dan juga kepada sebarang bandar.
Status yang dikatakan Madinah, ialah satu kependudukan yang penduduknya hidup menurut peraturan dan teratur, khususnya dari segi fizikal. Termasuk kemajuan yang dicapai ialah kemajuan peraturan, undang-undang dan kaedah kehidupan yang maju dan adil. Madinah yang dibangunkan oleh Rasulullah s.a.w. mencapai ciri tamadun lahiri dan rohani yang dilambangkan dengan nama Madinah.
Adapun istilah `Peradaban`  lebih merujuk kepada kemajuan nilai yang dicapai seperti kemajuan keilmuan, etika dan peraturan  yang memaksudkan dengan pencapaian masyarakat berada di dalam kemajuan dan kebahagiaan (bersifat nilai).
Adapun `umran (`Imarah) yang dari pecahan dari istilah ini ialah imarah. Maksud lahir dari istilah ini ialah kemajuan negara kota dengan binaan secara teratur yang melambangkan kemajuan. Tentulah bersamanya ada aturan, nilai dan budaya hidup, agama dan kepercayaan. Ciri sedemikian digambar oleh Ibn Khaldun dalam menggambarkan negara kota  yang disifatkan sebagai kemajuan secara `Imran`.
Masjid Al-Umm menggunakan istikah `mengimarahkan masjid` . Iaitu mengadakan berbagai-bagai kemajuan dari segi ibadat, pengajian dan kegiatan kemasyarakatan yang mana dengan kegiatan ini kita sifatkan mengimarahkan masjid.
Walau bagaimana kita tidak setuju dengan Pengulas yang terpesona dengan istilah `Umran Ibn Khaldun dan mau memasukkan semua kegiatan dan kemajuan di bawah istilah `Umran. Kita berpendapat berbagai istilah ada makna yang membezakannya dari istilah yang memaksudkan kepada kemajuan dan berciri sendiri. Banyaknya istilah berkenaan mencerminkan banyaknya ciri kemajuan dan berpelbagaian yang sekaligun mencerminkan kekayaan tamaduan dan peradaban umm,ah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment