March 21, 2017

ABU `ABDILLAH MUHAMMAD BIN KHAFIF: IJAZAH DARINYA


BBB,  23 Jamadil Akhir 1438H. =  22 Mac 2017M. (Isnin):
Abu `Abdillah bin Khafif, nama secara lengkapnya ialah Muhammad bin Khafif bin Isfankushadz al-S*abyu yang bermukim di Shiraz. Adalah ibunya dari Naisabiriyyah. Adalah dia guru daripada segala guru pada zamannya. Dia bersahabat dengan Ruym, Al-Jariri,  Abu al-`Abbas bin `At*a`, T*ahir al-Maqdisi,, Abu `Amrin al-Dimashqi, dan pernah bertemu dengan al-Husain bin Mansur. Dia adalah alim di dalam keilmuan zahir dan ilmu hakikat. Dia disifatkan satu-satunya shaykh pada waktunya dari segi hal, ilmu dan akhlak. Dia meninggal pada tahun (m. 371H.)
Abu `Abdillah Muhammad bin Khafif mempunyai sanad Hadith yang dia adalah salah seorang rawinya:
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif, akan ijazah,, berkata, Bercakap kepada kami Ahmad bin Sam`an, berkata, bercakap kepada kami al-Fadhl bin Hammad, berkata, bercakap kepada kami `Abdul al-Karim bin Ma`ali bin `Imran, berkata, bercakap kepada kami S*alih bin Musa al-T*alhi daripada Abi H*azim daripada sabli bin Ma`ad, berkata:
``Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
`` Jikau dunia diadili, di sisi Allah, maka senilai sayap nyamuk,  tidak diberi kepada  orang kafir seteguk minuman daripadanya.``
Sebuah lagi riwayat, Dan mengkhabarkan kami oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif,, sebagai ijazah, berkata, mengkhabarkan kami Muhammad bin Ahmad bin Shadzahurmur berkata, bercakap kepada kami Zaid bin Ahzam, daripada Abi Da`wud daripada Shu`bah daripada `Abdillah bin Dinar, daripada Ibn `Umar r. a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tatkala aku dimi`rajkan ke langit aku mendengar suara yang menggegarkan, maka kataku, wahai Jibril, ``Siapa ini ?``, katanya, ``Musa`` yang bersuara kepada Tuhannya. Maka kataku, ``Mengapa sedemikian ?``, Katanya, ``Dia mengetahui yang demikian daripadaNya, maka dia menanggungnya.``
Berkata Ibn Khafif, ``Kemahuan ialah berterusan kesungguhan dengan meninggalkan kerehatan.``
Dan katanya, ``Tidak ada sesuatru yang lebih mudharat kepada seorang murid dengan tolerans terhadap nafsu dengan memperalatkan perkara-perkara yang mudah. Dan menerima takwil-takwil.``
Dia disoal tentang al-qurb, maka katanya, ``Dekat engkau denganNya -  Allah Ta`ala dengan melazimkan muwafakat dan dekatNya dengan engkau dengan berterusan taufiq.``
Aku mendengar Aba `Abdillah  bin Khafif berkata, `` Aku lemah daripada berdiri, bagi melakukan sunat-sunat nawafil, maka aku jadikan ganti tiap-tiap rakaat daripada wirid-wiridku  dua rakat bagi yang lain dari solat duduk sebagai separuh dari solat berdiri.``
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Khafif, sebagai ijazah, bahawasanya dia disoal tentang tasawuf, maka katanya, ialah membersih hati daripada muwafakat manusia dan memisahkan akhlak tabi`i dan memadamkan sifat-sifat manusia, dan menjauhi dakwaan-dakwaan diri, turun kepada sifat-sifat rohaniah, dan bergantung dengan ilmu-ilmu hakikat, menggunakan apa yang lebih untuk  masa berterusan. Menasihat kepada semua umat, menepati janji dari segi hakikat dan mengikut Rasulullah s.a.w.  dari segi shari`ah.``
Berkata Muhammad bin Khafif, `` al-sakr, ialah gelegak hati ketika bersama,  dengan medzikiri yang dikasihi.``
Berkata Ibn Khafif, ``Al-riyadhah ialah memecahkan nafsu dengan berkhidmat dan menyekatnya dari sebarang gangguan ketika.``
Dan berkata Ibn Khafif, ``Iman ialah membenarkan hati dengan apa yang diketahui tentang Haq daripada perkara-perkara yang ghaib.``
Dan  berkata Muhammad bin Khafif, ``Takut ialah gementar hati lantaran mengetahui daripada  kekuasaan yang disembah.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Tawakkal ialah memada dengan jaminanNya dan menggugurkan tohmahan terhadap qadha`Nya.``
Dan berkata Abu `Abdillah, Tuntutan berbagai-bagai:
Tuntutan iman yang menuntut engkau secara sempurna dengan betulnya tas*diq dengan janji baik  (wa`ad) dan janji jahat (wa`id).
Tuntutan ilmu, apa yang menjelaskan denganmya  hukum-hukumnya, maka zahirlah dalil-dalilnya dan menuntut engkau mengamalkan kebenarannya.
Dan tuntutan `al-haqq` (kebenaran), iaitu yang nyata kefahaman engkau yang membawa engkau menanggapi, mengakuri dan mengamali.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Al-Mushahadah ialah penglihatan hati dengan kemurnian keyakinan kepada apa yang dikhabarkan oleh yang Haqq daripada perkara-perkara ghaib.``
Dan berkata Abu `Abdillah,``Kedekatan (al-qurb) ialah pemggolongan perjalanan  dengan kelembutan pendekatan.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Kesampaian ialah orang yang sampai kepada yang dicintai, tanpa sesuatu yang lain (dia ghaib dari sesuatu yang lain).
Dan disoal oleh Muhammad bin Khafif ``Mengapa terjadi bala bagi mereka yang mencintai lebih besar dari perjalanan ahwal ?
Maka katanya, ``Kerana mereka  terkesan pada roh mereka, maka dibalakan mereka  oleh kasih  sebagaimana  firman Allah bermaksud ``Dia mengasihi mereka``  (Al-Ma`idah: 54). Siapa  berkemampuan mendengar kalam ini ? Melainkan ternyata baginya perkara-perkara hakikat.
Catatan terakhir di dalam Tabaqat al-Sufiyyat oleh `Abdul Rahman al-Sulami):
(Semua yang tercatat adalah merupakan ijazah yang diperturunkan oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif kepada penerima-penerimanya).

Sekian.

No comments:

Post a Comment