March 4, 2017

KEBERNASAN PENDAPAT ABU BAKAR AL-KATTANI


BBB,  04 Jamadil Akhir 1438H. = 03 Mac 2017M. (Juma`at):
Al-Kattani ialah panggilan kepada Muhammad bin `Ali bin Jaa`far al-Kattani, kunyahnya ialah Abu Bakar, dan dikatakan Abu `Abdullah, tetapi Abu Bakar ialah lebih sahih. Beliau adalah berasal dari Baghdad, bersahabat dengan Al-Junayd,  Abi Sa`id al-Kharraz dan Abi al-Husain al-Nuri. Dia menetap di Makkah dan meninggal di sana pada tahun (m. 322H.). Demikian sebagaimana disebut oleh Abu `Abdullah al-Husain bin Muhammad bin Jaa`far al-Razi.
Abu Bakar al-Kattani adalah merupakan salah seorang imam yang penting pada zamannya, sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Muhammad  al-Murta`ish, bahawasanya dia berkata, ``Al-Kattani adalah lampu bagi kawasan al-Haram.
Aku mendengar  al-Shaykh Aba `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar  Aba Bakr al-Razi berkata, melihat Al-Kattani terhadap seorang shaykh  yang memutih rambut kepalanya dan janggutnya uban. Dia meminta-minta dari orang ramai. Maka kata Al-Kattani,  ``Orang ini mencuaikan hak Allah pada masa kecilnya, maka Allah mencuaikannnya juga pada masa tuanya. ``
Berkata Al-Kattani, ``Nafsu syahwat adalah pemegang tali syaitan, siapa yang memegang tali ini dia hamba bagi syaitan.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Kattani berkata, ``Bahawa bagi Allah sejenis angin yang dinamakan `Angin Pagi`  tersimpan di bawah `arasy, berhembus di waktu sahur, membawa pengaduan dan istighfar kepada Al-Malik al-Jabbar.
Katanya,  aku mendengarnya berkata, ``Apabila engkau memohon kepada Allah Ta`ala al-taufik, maka hendaklah engkau memulakan dengan amal (berusaha).
Katanya, disoal kepadanya oleh setengah murid, maka memohon darinya dengan kata `wasiatkan daku`, maka jadilah sebagaimana engkau dilihat pada manusia, kalau tidak maka lihat pada manusia sebagaimana berlaku.``
Katanya,berkata Al-Kattani, ``Jadilah di dunia dengan badan engkau dan di akhirat dengan hati engkau.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Wujudnya pemberian dari Al-Haqq sebagai shuhud Al-Haqq dengan Al-Haqq, kerana Al-Haqq dalil  di atas tiap-tiap sesuatu, dan tidak ada sesuatu – lain dariNya, dalil ke atasNya.``
Katanya, dikatakan kepada Al-Kattani, ``Siapa `arif ?, maka katanya, ialah yang muwafakat ma`rufnya dengan perkara-perkara yang disuruh dan tidak menyalahinya sesuatu dari segi ahwalnya, dia berkasih  sayang dengan mahabbah para auliya` dan sentiasa mengingatinya.
Katanya, aku mendengar Al-Kattani berkata, ``Kesufian adalah kehambaan pada zahir dan kemerdekan pada batin.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, sima` bagi awam ikut secara tabi`i,  sima` bagi murid-murid keinginan dan kegerunan, sima` bagi para auliya` melihat  tanda-tanda dan kenikmatan, sima` bagi `arifin adalah  di atas mushahadah, sima` bagi ahli hakikat secara kashaf dan `iyan. Bagi setiap satu daripada mereka itu ada tempat sumber dan maqam.``
Katanya, berkata Abu Bakar al-Kattani, ``Sesungguhnya Allah melihat kepada hambaNya dengan kehambaannya, dia tidak melihat mereka itu sebagai ahli bagi ma`rifatNya. Ini menjadikan mereka  tertumpu kepada berkhidmatkanNya.
Aku mendengar Aba al-Hasan al-Qazwini berkata,  Aku mendengar Aba Bakr al-Kattani berkata, ``Apabila sahlah iftiqar hamba kepada Allah, sahlah Ghaniyy diriNya, kerana keduanya hal yang menyempurnakan.``
Aku mendengar Aba al-Husain al-Farisi berkata,, aku mendengar Al-Kattani berkata,
``Orang yang lalai hidup di dalam kasihan (hilmi)  Allah. Orang yang mengingati Allah mereka hidup di dalam rahmat Allah. Orang yang `arif mereka hidup di dalam kelembutan (Lut*f)  Allah. Dan orang yang benar mereka hidup dekat dengan Allah.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Jaa`far berkata, ditanya Al-Kattani tentang Sunnah yang tidak dipertikai oleh seorang daripada ahli ilmu, maka katanya, zuhud di dunia, bersifat pemurah diri (sakhawah) dan memberi nasihat kepada makhluk.``
Katanya, aku mendengar Aba Bakr Al-Kattan berkata, ``Siapa yang Allah memberi kepadanya himmah ( tinggi kemahuan), tidak memutuskan dirinya daripada makhluk, tetapi dia tidak pula ditawan oleh hiasannya sama ada sedikit atau banyak.``
Katanya, ditanya Al-Kattani daripada orang bersifat takut (al-muttaqi=waspada), katanya, Dia berwaspada jalan yang biasa diikuti orang awam yang bersifat nafsu-syahwat, dia waspada dari terjatuh di dalam perbalahan pendapat, Dia melazimkan dirinya dengan muwafakat, mengukuhkan keyakinan, berpegang dengan tawakkal dan mengambil pertunmjukan dari Allah `Azza wa Jalla dalam setiap perkara dan tidak melupaiNya dalam setiap tindakan.
Katanya, disoal Abu Bakar al-Kattani tentang sufi, maka katanya, ``Orang yang dirinya kenal tentang dunia dan cirinya, tinggi himmahnya dengan akhirat, bermurah dirinya dengan semua, menerima permintaan, memberi kemesraan  kepada semua.``
Katanya, berkata Muhammad bin `Ali al-Kattani,
``Hakikat kebenaran apabila terserlah kerahsiaan yang menghilangkan keraguan dan angan-angan, kerana kebenaran apabila menguasai di atas kerahsiaan, dia mengatasinya dan tidak kekal yang lain bersamanya sebarang kesan.``
Dan katanya, berkata Al-Kattani, ``Keilmuan tentang Allah lebih sempurna  dari ibadat kepadaNya.``
Demikian kebernasan pendapat Muhammad bin `Ali al-Kattani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment