March 14, 2017

ABU `AMRIN AL-ZUJAJI: SETENGAH PENDAPATNYA RUMIT


BBB,   14 Jamadil-Akhir  1438H. =  13 Mac 2017M. (Isnin):
Senarai  seterusnya ialah Abu `Amrin al-Zujaji yang nama penuhnya ialah Muhammad bin Ibrahim bin Yusuf bin Muhammad al-Naisaburi. Bersahabat dengan Abi `Uthman, al-Junayd, al-Nuri, Ruyam dan Ibrahimal-Khawas*s*. Dia ke Makkah dan menetap padanya dan menjadi shaykh di sana dan menjadi tumpuan. Dia meninggal di Makkah pada tahun  (m. 348H.).
Aku mendengar datukku r.h.a. berkata, ``Adalah aku berada di Makkah dan adalah pada masa itu turut berada ialah Al-Kuttabi, al-Nahrajuri, al-Murta`ish dan lain-lain daripada kalangan shaykh-shaykh. Mereka semua berada di dalam halaqahnya, mendepani mereka di dalam halaqah ialah Abu `Amrin. Dan apabila mereka bercakap pada sesuatu persoalan, mereka sekaliannya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Abu `Amrin.
Dan aku mendengar Ab `Uthman al-Maghribi berkata, ``Adalah Abu `Amrin dari kalangan salikin, tanda-tanda dan fdhilat-fadhilatnya lebih banyak daripada yang dihitung dan dibilang.
Adalah dikatakan, bahawa Abu `Amrin al-Zujaji menjaga kebersihan dirinya dan apabila dia hendak membuang air kecil atau besar, dia keluar ke kawasan di luar dari kawasan al-Haram, sebagai menghormati kawasan al-Haram. Dikatakan adalah selma 40 tahun, iaitu  selama beliau tinggal di Makkah.
Aku mendengar Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a. berkata, aku mendengar datukku Aba `Amrin bin Najid berkata, disoal Aba `Amrin al-Zujaji, ``Apakah gerangan menyebabkan engkau selalu berubah ketika mengangkat takbir pertama di dalam solat-solat fadhu ?
Maka katanya,``Kerana aku takut apabila memulakan solat fadhuku berlaku kelainan dari sebenarnya. Maka siapa berkata, ``Allahu akbar,  dan dihatinya sesuatu  yang lebih besar dariNya, atau dia membesarkan sesuatu yang lain daripadaNya di dalam perjalanan waktu, sesungguhnya dia mendusta akan dirinya dengan lisannya dan barang siapa  bercakap tentang suatu hal yang tidak dia sampai kepadanya, adalah kalamnya  fitnah bagi siapa yang mendengarnya dan dakwaan bertalian di dalam hatinya dan diharam oleh Allah menyampaikan kepada hal berkenaan.``
Aku mendengar Abu Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba bakr al-Zujaji berkata,
``Ma`rifat itu ada enam wajah, iaitu ma`rifat al-wahdaniyyah, ma`rifat membesarkan (al-Ta`z*im), ma`rfat kurniaan (al-minnah), ma`rifat Qudrah, ma`rifat al-azal dan ma`rifat al-asrar.``
Aku mendengar  Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Amrin berkata, ``Allah membahagi rahmat kepada orang yang mengambil berat dengan perkara agamanya.``
Katanya, disoal Abu Amrin tentang  `al-hamiyyah` (sifat hati), maka katanya, hamiyyah dihati membetulkan ikhlas dan melazimkannya, dan hamiyyah pada diri, meninggalkan dakwaan dan pengakuan.``
Dan katanya, aku mendengar Aba `Amrin berkata,  `Al-hamiyyah meninggalkan aduan daripada ketidakbaikan  (al-balwa), bahkan menganggapnya sebagai ujian, kerana semuany darinya, barang siapa merendahkan pemberian dari kekasihnya menyatakan kekurangan kasihnya.``
Katanya disoal Abu `Amrin daripada al-sama`, maka katanya, Ianya  merupakan aspek hal yang memerlukan kepada kejutan yang menyedarkannya kepadanya. Al-sama` ialah daripada kelemahan hal, kalau dia kuat dia tidak perlu kepada al-sama` dan keganjilan.``
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Amrin al-Zujaji berkata, ``Siapa menziarahi Tanah Haram dan hatinya tidak tercenderung kepada sesuatu, khususnya kebesaran Allah, sesungguhnya dia adalah kerugian.``
Katanya, aku mendengar Aba `Amrin al-Zujaji  berkata, ``Siapa yang terkait dengan haram melalui teman yang melakukan perkara haram, Allah menjauhkannya  dari  mereka yang dekat dengannya  dan hillang kemurniaan hatinya, timbul dari lidahnya aduan-aduan, hilang dari hatinya ma`rifat, hilang cahaya keyakinan, daya  usaha dan kekuatan dan menjadi umpatan.
Katanya, aku mendengar Aba  `Amrin al-Zujaji berkata, ``Dharurah ialah apa yang menegah  yang mengalaminya dari kata dan dikata, khabar dan menuntut khabar, menjadikannya sebok memberi  perhatian pada waktunya dan daripada kelapangan kepada  waktu-waktu yang lain.``
Katanya, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Amrin al-Zujaji berkata,, ``Adalah manusia pada zaman jahiliah mengikut naluri dan tabi`at yang diwarisi, maka apabila diutuskan Rasulullah s.a.w. mereka  mengikut shari`at dan dipandu dengan akal yang betul dengan pengolahan yang memperluaskan keilmuan.``
Aku mendengar  Aba Abdillah al-Karmani berkata, aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Abi `Amrin al-Zujaji , ``Bagaimana jalan kepada Allah ?``.  Maka berkata kepadanya Abu `Amrin,
``Aku  menyatakan , Menjenguh engkau kepada persoalan ketuhanan  menggugahkan minda dan kejiwaan ia adalah dalil  kepada persoalan.``
Katanya, dan berkata Abu Amrin, ``Hati engkau lebih tahu dengan sentuhan, diperkukuh dengan taufiq, tinggalkan apa yang  mengganggu kalbu. bertenang mendepani  kepelbagaian  larian waktu.``
Demikianlah mendepani  kerumitan cara berfikir dan pendapat-pendapat Abu Amran al-Zujaji.

Sekian.

No comments:

Post a Comment