March 28, 2017

KESUKARAN MEMAHAMI PENDAPAT ABU `ABDULLAH AL-RUDZBARI

BBB, 28 Jamail Akhir 1438H. = 27 Mac 2017 (Isnin):
Nama lengkap bagi Abu `Abdullah al-Rudzbari ialah Ahmad bin `At*a` bin Ahmad al-Rudzbari, iaitu anak saudara (sebelah perempuan) bagi Abi `Ali al-Rudzbari, shaykh di negeri Sham pada waktunya. Dirujuk kepadanya ahwal yang khas baginya. Dia menguasai berbagai ilmu, dari ilmu qira`at (Al-Qur`an), ilmu shari`at, ilmu hakikat, akhlak dan shama`il yang khas baginya. Dia terkenal mengangkat kedudukan orang-orang faqir, memeliharanya dan melazimkan adab-adab dengan mereka itu, bahkan dia kasih kepada para fuqara`, cenderung kepada mereka dan berlemah lembut dengan mereka. Dia meninggal di S*ur pada tahun (m. 369H.)
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Ali, Muhammad bin Sa`id, berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` al-Rudzbari berkata:
``Dzauq                ialah awal bagi segala wajdan, maka ahli ghaib apabila mereka minum tidaklah menghilangkan, tetapi bagi ahli al-hudhur ianya menghidupkan.``
Dan aku mendengarkannya berkata, ``Tidak ada sebarang perkara yang buruk, melainkan memandangnya  lebih buruk oleh sufi yang sebenar,``
Tentang ini menasyidkan kepadanya oleh Muhammad bin Nas*r bagi dirinya dalam makna:
Aku mengisyaratkan kepada kekasih dengan isyarat mata
Maka dijawab dengan isyarat mata yang difahamnya
Maka kataku hilang arah  tempat pergian yang dituju
Adakah halangan daripada kebenaran dimaksud itu
Kita tidak mendengar kejahatan, tapi jika demikian
Sesungguhnya bagi sufi, maka dia lebih dari kejahatan.
Aku mendengar Aba Nas*r `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, Aku mendengar `Abdullah al-Rudzbari berkata,  ``Aku bermimpi dalam tidur ada seorang berkata kepadaku, sahkah apa yang engkau  dirikan solat ? Maka kataku sah dari segi qasad, maka aku mendengar suara  menyebut ru`yah yang dimaksud menggugurkan ru`yah yang diqasadkan.
Katanya,  dan berkata Abu `Abdullah, ``Khusyuk di dalam solat alamat kejayaan solat. Sebagaimana firman Allah bermaksud, ``Sesunggyhnya  berjayalah orang mu`minun yang mereka itu di dalam solat mereka itu adalah khusyu` (Al-Muminun: 1-2)
Katanya, dan berkata  Abu `Abdullah al-Rudzbari, ``Siapa berkhidmat kepada raja-raja tanpa akal, menyelamatkannya oleh kejahilan dari hukuman.``
Katanya dan berkata Abu `Abdullah al-Rudzbari, ``Siapa yang memelihara diri dari kekejian, diselamatkannya oleh kebenaran.``
Katanya dan berkata `Abdullah, ``Duduk bersama dengan keadaan bercanggahan mengganggu ketenteraman jiwa, duduk dengan yang banyak aduan menggugat fikiran.``
Katanya dan berkata `Abdullah, ``Tidaklah bermaksud elok berada di dalam majlis elok dari segi hubungan, dan tidaklah bererti elok percakapan, boleh dibicarakan soal kerahsiaan dan tidak boleh dipercayai tentang kerahsiaan melainkan terhadap mereka yang terbukti bersifat amanah.``
Aku mendengar `Ali bin Sa`id berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` al-Rudzbari berkata, dia disoal tentang (istilah tasawuf) al-qabdh dan al-bast*  dan daripada hal orang yang `qabadh` dan sifatnya katanya, sesungguhnya al-qabdh seawal sebab-sebab fana` dan `al-bast* sebab bagi baqa`. Katanya siapa yang qabdh tentang ghaib dan hal dengan kehadiran `bast*, dan sifat daripada qabdh ialah duka dan sifat daripada bast* ialah gembira.``
Katanya, dan berkata Abu `Abdullah, ``Siapa yang dahaga kepada hal lebih sempurna daripada yang dahsyat dengannya dan tidaklah orang yang dahsyat dengannya lebih sempurna daripada orang yang dahaga kepadanya. Ini adalah keadaan qabdh al-haqq dengan al-fana` dan bast*nya dengan al-baqa`.``
Aku mendengar Aba Nas*r berkata, ``Tasawuf menafikan dari pengamalnya sifat bakhil dan juga menafikan dari pengamalnya dari bersifat jahil. Seharusnya kedua-duanya bukan sifat sufi.``
Aku mendengar `Ali bin Sa`id berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata, ``
Rahsia `al-sima` tiga perkara (seterusnya semuanya tiga):
Balaghah dari segi lafaz*. Lembut maknanya dan istiqamah manhajnya.
Rahsia watak ialah. Baik akhlak, betul ungkapan dan tepat kejadian.
Rahsia yang benar, Ilmu tentang Allah, tunai janji dan tinggi himmah.
Keperluan suasana.  Udara yang baik, dimasuki cahaya, menyenangkan.
Pertentangan suasana. Percanggahan  kekasaran dan kekacauaan.
Menyenangkan: Kalangan sufi, fuqara` dan pencinta mereka.
Mesra didengar. Tentang cinta, wajdan dan takutkan Tuhan.
Gerak pendengaran: rentak, takut dan wajdan.
Rentak gembira: Rentak, paluan tangan dan gembira.
Ketakutan. Tangisan, memukul badan dan suara kesedihan
Dan wajdan.  Ghaibah, pendepanan dan kejutan suara.
Demikianlah pendapat-pendapat Abu `Abdullah al-Rudzbari yang agak sukar difahami.

Sekian.

No comments:

Post a Comment