March 13, 2017

ABU SA`ID BIN AL-A`RABI: PENDAPATNYA UNIK:


BBB, 13 Jamadil-Akhir 1438H. = 12 Mac  2017M. (Ahad):
Turut disenaraikan oleh Al-Qushairy tokoh-tokoh sufi di dalam Al-Risalat al-Qushayriyyahnya ialah
Abu Sa`id bin al-A`rabi, nama lengkapnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Bishr bin Dirham al-`Atari, berasal dari Basrah. Menetap di Makkah, pada masanya dialah Shaykh di al-Haram  sebagai Shaykh dan `ulama` yang berkedudukan. Dia meninggal di Makkah tahun (m. 341H.). Dia mengarang banyak kitab.
Dia  bersahabat dengan Abi al-Qasim al-Junayd bin Muhammad, Amri ibn `Uthman al-Makki, Abi al-Husain al-Nuri, Hasnan al-Masuji, Abi Ja`far al-Khaffari dan Abi al-Fath al-Hammali.
Beliau mempunyai sanad di dalam Hadith yang beliau turut meriwayatkannya. Dia disifatkan sebagai seorang yang thiqah.
Mengkhabarkan kami Muhammad bin al-Hasan daripada al-Khashshab al-Baghdadi, berkata, mengkhabarkan kami Abu Sa`id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-A`rabi al-Sufi di Makkah, dia berkata, nengkhabarkan kami oleh Abu Yahya Muhammad bin Sa`id bin Ghalib al-Dhariri, berkata, bercakap kepada kami Waki` daripada al-A`mash daripada Abi Salih daripada Abi Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Jangan kamu memaki (mencela) sahabat-sahabatku, maka demi yang diriku di tanganNya, kalau seorang daripada kamu memberi nafkah seperti seorang secara bermusuhan, maka tidak sampai bantuan  salah satu dari mereka dan tidak sebahagian daripadanya.``
Berkata Ibn al-A`rabi, ``Serugi-rugi orang yang rugi dari kalangan manusia, orang yang salih amalannya dan ternyata keburukan orang yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata,, aku mendengar Aba Sa`id  bin al-A`rabi  berkata, 
``Sesungguhnya Allah Ta`ala memperelokkan dunia bagi al-`arifin membolehkan keluar daripadanya, dan memperelokkan syurga bagi ahlinya kekal di dalamnya. Maka kalau dikatakan bagi al-`arif, bahawa engkau kekal di dunia, nescaya mati kegundahan. Dan kalau dikatakan bagi ahli syurga, kamu keluar daripadanya, juga mati kegundahan. Maka baik dunia  dengan sebutan keluar daripadanya dan elok syurga dengan sebutan kekal padanya.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Hasan bin al-Khashshab berkata, aku mendengar Ibn al-A`rabi berkata, ``Ma`rifat keseluruhannya mengiktiraf dengan kejahilan, dan tasawuf keseluruhannya meninggalkan yang tidak penting (yang lebih), dan zuhud ialah mengambil apa yang tidak dapat tidak daripadanya dan meninggalkan apa yang baki. Dan mu`amalah keseluruhannya  menggunakan yang aula, maka yang aula ialah daripada ilmu. Dan tawakkal keseluruhannya  mencampakkan lindungan dan redha keseluruhannya  dan menolak rintangan dan mahabbah keseluruhannya memberi kesan kepada  yang dicintai keseluruhan, dan afiyah keseluruhannya meninggalkan takalluf dan sabar keseluruhannya menerima bala dengan tenang, penyerahan keseluruhannya tama`ninah bila mendatang, Dan yakin keseluruhannya meninggalkan pengaduan ketika bertentang dengan apa yang diharapkan. Dan thiqah dengan Allah, ilmu engkau bahawasanya dengan engkau. Untuk kebaikan engkau,  engkau lebih tahu  daripada engkau dengan diri engkau.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba Sa`id berkata, bahawasanya Allah meminjam setengah akhlak para walinya kepada seterunya supaya  melembutkan  mereka itu dari keistimewaan wali-wali.
Katanya, dan aku mendengar Aba Sa`id berkata, `Hati apabila diterima dia diberi kerihatan dengan lembut perasaan dan apabila bercanggah dikembalikan kepada kesusahan.``
Katanya, dan aku mendengar Aba Sa`id berkata, ``Siapa yang diislahkan Allah himmahnya, maka dia tidak diganggu oleh ujian kehuruharaan , dan tidak oleh kepayahan secara tiba-tiba, maka tinggilah dia dengan ketinggian himmahnya hingga ke tertinggi martabat dan bersih dari kekotoran menyeluruh.``
Katanya, dan aku mendengar Aba Sa`id berkata, ``Kesebokan engkau dengan diri engkau mengganggu engkau dari beribadat kepada Tuhan engkau, dan tidak ada hamba yang lebih lemah dari yang lupa dari kelebihan Tuhannya yang mengingatkannya untuk mentasbih dan membesarkanNya, yang dia hidup dariNya, lebih dekat dari memohon pahala ke atasnya, atau dia bermegah dengannya.``
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin`Abdullah al-Razi berkata, aku mendengar Aba Sa`id bin al-A`rabi di Makkah berkata, ``Tetap janji baik dan janji jahat daripada Allah Ta`ala, maka jika adalah janji baik sebelum janji jahat, maka janji jahat sebagai ancaman, dan jika adalah janji jahat sebelum janji baik, maka janji jahat termansukh. Maka apabila keduanya berhimpun bersamaan, maka pengalahan dan penetapan ialah janji baik, kerana janji baik ialah hak hamba, dan janji jahat hakNya `Azza wa Jalla, dan yang mulia tidak lalai dari haknya dan dia tidak cuai dan meninggalkannya ke atasnya.``
Katanya dan aku mendengar Aba Sa`id bin al-A`rabi berkata, ``Sesungguhnya Allah Ta`ala menjadikan nikmatnya sebab bagi ma`rifatNya, dan taufiqnya sebab bagi mentaatiNya dan pemeliharaanNya  sebab bagi menjauhi maksiatnya, dan rahmatNya sebab bagi taubat, dan taubat sebab bagi keampunanNya dan pendekatan kepadaNya.``
Katanya, dan aku mendengar Aba Sa`id berkata, ``Allah Ta`ala menjadikan anak Adam dalam kelalaian, dan ditunggangi  oleh syahwat dan lupa, maka semuanya adalah lalai, melainkan hamba yang dirahmat Allah dari melakukannya. Sedekat manusia kepada taufiq,ialah orang yang mengetahui kelemahan dan kehinaan diri, lemah dan kurang kebolehan, beserta tawadhu` kepada Allah, dan kurang mendakwa diri mempunyai kekuatan di dalam pekerjaannya, melainkan dia terhina dan mengakui kelemahannya.
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata,  aku mendengar Aba Sa`id berkata, ``Peningkatan keilmuan secara bersederhana dan pergerakan kepada hakikat dengan mukashafah.``
Katanya, disoal Abu Sa`id tentang akhlak para fuqara`, maka katanya, ``Akhlak mereka di dalam kejadian kefaqiran, kegoncangan di dalam kewujudan, uns dalam kerusuhan dan gusar ketika  kegembiraan.``
Demikian  pendapat Abu Sa`id bin al-A`rabi yang agak unik dan istimewa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment