March 30, 2017

ABU `ALI AL-JURJANI: REALITI, KONTROVERSI DAN SINIS


BBB, 01 Rajab 1438H. = 29 Mac  2017M. (Rabu):
Senarai tambahan kedua, ialah Abu `Ali al-Jurjani, yang nama penuhnya ialah Al-Hasan bin `Ali yang dia disifatkan sebagai `ulama` besar di Khurasan. Melihat kepada  gelarannya yang dinisbahkan kepada Jurjia  (Georgia), menunjukkan bahawa tokoh ini mempunyai pertalian dari Georgia yang mana Islam tersebar luas pada zaman kegemilangannya bukan saja ke Georgia, malah ke Armenia, Herzegovina  dan  ke beberapa negara di Balkan.  Pelajar-pelajar pada masa itu turut datang mempelajari keilmuan   Islam di tempat-tempat yang maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti di Khurasan,  Tusi, Naisaburi hinggalah ke Baghdad.
Abu `Ali al-Jurjani seorang yang alim dan mempunyai banyak karangan. Beliau membicarakan keilmuan yang berhubung dengan afat (kekejian), riyadhat dan mujahadat. Dia juga berbicara keilmuan yang berhubung dengan ma`rifat dan hikmah (hikam). Dia membicarakan persoalan secara  realiti, kontroversi dan sinis
Dia bersahabat dengan Muhammad `Ali bin al-Tirmidzi dan Muhammad bin al-Fadhl yang sebaya umur di antara mereka.
Berkata penyusun - `Abdul Rahman al-Sulami, aku mendengar Aba  Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Jurjani berkata:
``Tiga perkara daripada simpulan tauhid, iaitu, takut, harap dan mahabbah. Maka bertambah takut daripada makin bertambah dosa dengan melihat kepada balasan siksa Allah, dan bertambah  harap (raja`), lantaran makin bertambah kebaikan dan melihat kepada balasan baik dari Allah. Dan bertambah mahabbah dengan  bertambah dzikir dan balasan diharapkan. Yang takut tidak tenteram untuk melepaskan dari kebimbangan,. Yang mengharap tidak lekang dari permohonan dan yang mencinta tidak rehat dari menyebut yang dicinta.``
Maka takut adalah api yang menyala,  dan raja` ialah  cahaya menyala dan mahabbah ialah cahaya yang bercahaya.``
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Jurjani berkata, tentang bakhil yang mengandungi tiga huruf (dalam bahasa `Arab), iaitu – -ba` bermaksud   bala`,  kha`  bermaksud  khusran (rugi) dan  lam  bermaksud  laum  (tercela).
Maka bakhil ialah bala kepada diri sendiri, rugi ialah pada usahanya dan cela pada tempatnya.``
Dengan sanad ini, maka aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Yang mendahului (al-muqarrabun) ialah mereka yang paling dekat dengan kurniaan
Dan yang tertinggi dari segi maqam ialah `ulama` yang dekat dengan Allah dari kalangan ciptaan Allah. Mereka mengenal Allah dengan ma`rifat sebenar dan menyembahNya dengan ikhlas ibadat, mereka berlindung denganNya dengan shauq dan mahabbah. Mereka adalah sebagaimana difirmankan Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya.`` (S*ad: 47).
Dengan sanad ini aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Daripada alamat bahagia kepada seorang hamba dimudahkan taat kepadanya, dan muafakat dengan Al-Sunnah pada perbuatannya, dia bersahabat dengan orang membawa kebaikan, elok akhlaknya bersama kawan-kawan, dia mengusahakan perkara ma`ruf kepada makhluk, ambil berat kepada kaum muslimin dan amat menjaga waktu.``
Dengan sanad ini aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Orang celaka ialah orang yang menzahirkan apa yang disembunyikan Allah ke atasnya dari berbagai-bagai maksiatnya.``
Dengan sanad ini, menanyanya oleh setengah sahabatnya, ``Bagaimanakah jalan kepada Allah ?``, Maka katanya, ``Jalan kepadaNya banyak, sesahih jalan, seimarahnya dan jauh dari syubhah, ialah mengikut Sunnah daripada perkataan dan perbuatan, dan azam, dan i`tiqad dan niyyah.
Kerana Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud:
``Dan jika kamu mentaati, maka kamu mendapat pertunjukan.`` (Al-Nur:  54).
Maka ditanya bagaimana jalan bagi mengikut Al-Sunnah. Maka katanya, ``Menjauhi perkara-perkara bid`ah, mengikut apa yang diijmakkan oleh golongan awal daripada `ulama` Islam, dan jauhi dari `majlis al-kalam` dan ahlinya, melazimkan jalan ikutan dan turutan. Yang demikian menyuruh Nabi s.a.w. dengan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Kemudian Kami wahyukan kepada engkau bahawa menurut millah Ibrahim yang hanif.`` (Al-Nahl:  123).
Dan dengan sanad ini, aku mendengar Aba `Ali disoal tentang Abi Yazid al-Bist*ami dan lafaz*-lafaz* yang dihikayatkan daripadanya (yang kontroversi ungkapannya).
Maka katanya, ``Dirahmat Allah Aba Yazid !  Halnya dan apa yang diucapkan. Dan semoga dia bercakap dengannya kerana sebab ghalabah (tekanan intuisi) atau dalam keadaan kemabukan. Kalamnya, siapa yang bercakap tentangnya, dan semoga tidak sebagaimana dihikayatkan tentangnya.
Maka lazimkan engkau wahai saudara, pertama mengira dari segi mujahadah Abi Yazid, pemutusannya (dari realiti nyata), dan mungkin tidak terjangkau maqam kesampaiannya, selepas melalui mujahadat. Kalau pun engkau sampai kepada yang demikian, maka apa yang dihikayatkan tentang kalamnya, maka tidak tertaakul akan kesampaian pada had maqam terdekat dari maqam-maqam. Mungkin dia lebih tinggi dari itu.``
Dan dengan sanad yang sama aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Makhluk keseluruhan adalah medan rentasan  kelalaian ! Banyak dari mereka berada di dalam sangkaan dan mereka berdepan dengan keadaan berbolak-balik, sedangkan mereka bercakap tentang mukashafah ?
Demikian diperkatana oleh Abu `Ali al-Jurjani. Antaranya realiti, kontroversi dan sinis.

Sekian.

No comments:

Post a Comment