March 15, 2017

PESANAN JA`FAR BIN MUHAMMAD AL-KHULDI


BBB, 15 Jamadil-Akhir 1438H. =  14 Mac 2017M. (Selasa):
Ja`far al-Khuldi, ialah Abu Muhammad Ja`far bin Muhammad bin Nas*ar. Dilahir dan  Mendapat didikan di Baghdad. Dia bersahabat dengan Al-Junayd bin Muhammad dan cenderung kepadanya. Dia bersahabat dengan Al-Nuri  dan Ruym, Samnun dan Aba Muhammad al-Jariri dan lain-lain dari shaykh-shaykh sezaman dengannya. Dia adalah menjadi rujukan di dalam kepelbagaian  ilmu kaum, tercatat di dalam kitab-kitab mereka, di dalam hikayat-hikayat mereka dan perjalanan mereka. Dia adalah  mufti bagi kalangan shaykh-shaykh dan berdudukan tinggi di kalangan mereka. Dia menunaikan haji sampai enam puluh kali haji. Ja`far Muhammad al-Khuldi meninggal di Baghdad tahun (m. 348H.), dan kuburnya di  Al-Shuniziyyah di samping kubur Sari al-Saqati dan Al-Junayd al-Baghdadi.
Berkata Muhammad  bin Husain bin Ja`far al-Razi, berkata, aku mendengar Ja`far bin Muhammad bin Nus*air berkata,  ``Aku mempunyai, lebih kurang seratus tiga puluh diwan (antologi), iaitu diwan-diwan tasawuf., katanya, maka aku berkata kepadanya,, ``Adakah padamu kitab-kitab Muhammad bin `Ali al-Turmidzi ?  Katanya, `Tidak, aku tidak mengesan elemen-elemen tasawuf padanya.
Ja`far bin Muhammad al-Khuldi mempunyai sanad Hadith yang dia menjadi salah seorang perawinya.
Mengkhabarkan kami Yusuf bin `Umar bin Masrur al-Zahid di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Ja`far bin Muhammad bin Nus*air al-Khuldi, secara imla`, berkata, bercakap kepada kami Al-Harith bin Abi Usamah berkata, bercakap kepada kami Yazid bin Harun, berkata, mengkhabarkan kepada kami Azhar bin Sinan al-Qurashiyy berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Wasi` berkata, ``Aku datang ke Makkah, maka aku berjumpa di sana dengan Salim bin `Abdullah bin `Umar, maka dia bercakap kepadaku daripada bapanya daripada datuknya `Umar daripada Rasulillah s.a.w.  bersabda, bermaksud:
``Siapa masuk ke dalam pasar, maka hendaklah dia berkata , la ilaha illa Allah, wahdahu la sharikalah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair wa huwa `ala kulli shayin qadir.``
Allah memberi kepadanya seribu-ribu (sejuta) kebaikan dan dihapuskan darinya seribu-ribu kejahatan. Dan dia mengangkat kepada seribu-ribu darajah atau dikatakan, dibina baginya rumah disyurga (bahkan bertambah).
Katanya kumudian aku pergi ke Khurasan, maka aku bertemu dengan Qutaibah bin Muslim, maka aku berkata, ``Aku datang kepadamu dengan hadiah, aku bercakap kepadanya berkenaan  sebuah Hadith. Dan adalah Qutaibah menunggang pada kenderaannya, maka dia datang ke pasar dan dia mengatakannya dan berlalu.``.
Berkata Ja`far, ``Tidak mendapat hamba lazat bermu`amalah beserta Allah  dengan lazat nafsu, kerana ahli hakikat terputus hubungan dengan yang memutuskannya daripada yang Haqq sebelum diputuskan oleh perhubungan  khalayak.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain  berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, aku mendengar Ja`far berkata, ``Adapun  antara hamba dan wujud bahawa tenang hatinya dengan taqwa . Apabila hatinya tenang dengan taqwa turunlah ke atasnya barakat daripada ilmu dan hilanglah daripadanya kegemaran dunia.``
Katanya, berkata Ja`far, `` Perbedaan antara riya` dan ikhlas, bahawa orang yang riya` bekerja untuk dilihat dan orang yang ikhlas beramal untuk menyampaikan.`       `
Katanya berkata Ja`far, ``Yang baiknya  merendahkan nafsu dan membesarkan penghormatan orang muslimin.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-`Abbas bin Muhammad bin al-`Abbas al-Khilal di Marwi berkata,, aku mendengar Ja`far al-Khuldi berkata, aku medengar al-Junaid dia disoal tentang tasawuf, dia berkata, ``Meninggikan kepada akhlak yang mulia dan memalingkan daripada akhlak yang hina. Maka ditanya lagi oleh penanya, maka dia berkata, apa pendapat engkau ?, maka dia berkata seperti katanya.
Kemudian dia berkata, ``Puncaknya, pada halnya, mati tiap-tiap suatu, dan masuk pada tiap-tiap suatu, dan mengambil dari tiap suatu, dan tidak hilang sesuatu, dan tidak mengambil daripadanya sesuatu dan dia mengambil dalil dari suruhan Nabi s.a.w. tentang awliyatnya, apabila berlaku penurunan wahya ke atas Baginda. Baginda bersabda ``Daththiruni, daththiruni –Selimutkan daku, selimutkan daku`` dan berlaku.
Katanya, aku mendengar Ja`far al-Khuldi, berkata, ``Jadikanlah diri kepada Allah sebagai hamba yang bersih (ikhlas), nescaya engkau merdeka dari segala yang lain.``
Aku mendengar Al-Husain bin Yahya al-Shafi`e berkata, aku mendengar Ja`far al-Khuldi  disoal tentang tawakkal, katanya,``Menseimbangkan hati ketika ada dan tiada, bahkan gembira ketika tiada, dan risau ketika ada, bahkan istiqamah  bersama Allah di atas kedua hal.``
Aku mendengar setengah sahabat Ja`far berkata, ``Aku melalui bersamanya perkuburan di Al-Shuniziyyah dan seorang perempuan menangis tangisan yang menyayat hati dan dia menepuk -nepuk di atas kubur. Maka berkata kepadanya Ja`far. ``Apa sebab engkau ?, maka katanya, `    Aku meratapi kematian anakku. Maka Ja`far berpuisi:
Dia mengadu, siapa yang tidak merasa
Berat perpisahan yang dikasihi tiada
Sesungguhnya  rusuh diri oleh perpisahan
Serbat minuman lebih pahit dari jadam !
Katanya, berkata Ja`far kepada setengah sahabatnya, ``Jauhi daripada dakwaan-dakwaan, dan lazimi diri dengan  melakukan suruhan-suruhan. Banyak sekali aku mendengar, sayyiduna Junayd berkata,
``Siapa yang melazimi tariqat al-mu`amalah secara ikhlas, nescaya Allah merehatkannya dari dakwa-dakwa yang dusta.``
Demikian pesanan  Ja`far bin Muhammad al-Khuldi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment