March 25, 2017

PESANAN ABU `UTHMAN AL-MAGHRIBI


BBB,  25 Jamadil Akhir 1438H. = 24 Mac 2017H. (Juma`at):
Turut tersenarai ialah Abu `Uthman al-Maghribi, beliau ialah Said bin Salam dari penjuru Qairawan (Maghribi) daripada kampung yang dipanggil Karkint. Dia bermukim  di Al-Haram beberapa masa dan menjadi shaykh di sana. Bersahabat dengan Aba `Ali  bin al-Katib, Habiban  al-Maghribi, Aba `Amrin al-Zujaji dan bertemu  Aba Ya`qub al-Nahrajuri dan Aba al-Hasan bin al-S*aigh al-Dinauri dan lain-lain daripada shaykh-shaykh.
Dia adalah satu-satu di dalam tariqatnya dan terkenal dengan kezuhudan. Adalah tidak dilihat sepertinya dari segi ketinggian hal dan penjagaan waktu. Mempunyai hikam kata yang mendalam di samping tajam firasat dan kuat dari segi kehaibatan. Dia mengunjungi Naisabur dan meninggal di sana pada tahun (m. 373H.). Dia berwasiat meminta Al-Imam Abu Bakar bin Furik r.h.a. bersolat jenazah ke atasnya.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba Bakr bin Furik berkata, ``Aku berada di samping Abi `Uthman al-Maghribi ketika hampir ajalnya, dan berkata seorang pengungkap (qawwal) kecil berkata sesuatu, tatkala berubah suasana (hal) diisyaratkan kepada yang hadir supaya diam, maka membuka al-Shaykh Abu `Utman kedua matanya dan berkata,
``Mengapa tidak diungkapkan kepadaku sesuatu ? Maka kataku kepada yang hadir supaya  mengungkap kalam yang mengingatkan dan didengar yang mendengar. Maka berkata Abu `Uthman,
 `Al-Taqwa` adalah had yang  tidak kurang dan tidak melebihi. Dia menambah,
``Dari kesan bersahabat dengan orang kaya, berbanding duduk dengan  para fuqara` ialah dibala Allah dengan kematian hati.``
Aku mendengar Aba `Uthman  berkata, ``I`tikaf menjaga anggota di bawah segala suruhan.``
Aku mendengarnya berkata, ``Tidak seorang itu mengenali sesuatu, kalau dia tidak mengenali lawannya, sebab itu tidak sah keikhlasan ikhlas melainkan selepas mengenali al-riya` dan kelainan antara keduanya.``
Dan aku mendengarnya, dikatakan baginya, bahawa sianu itu musafir, maka dia berkata, dia suka musafir kerana mengikut  hawanya,  syahwatnya  dan kehendaknya. Sesungguhnya bermusafir itu terasing dan terasing menghinakan dan tidak seharusnya seorang mu`min menghinakan dirinya.``
Dan aku mendengar, dan dia disebut kepada kata-kata al-Imam al-Shafie r.a. bahawa:
``Ilmu ada dua jenis, ilmu tentang agama dan ilmu tentang  badan.``Maka kata Al-Shafie, alangkah indah apa yang dikata. Ilmu agama ialah ilmu hakikat dan ma`rifat dan ilmu badan ialah ilmu siasah, riyadhah dan mujahadah.``
Aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata, ``Yang berdosa lebih baik dari yang mendakwa. Kerana yang berdosa selama-lamanya dituntut untuk bertaubat, dan yang mendakwa bergelomang dengan khayal dakwaannya.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang memanjangkan tangannya kepada makanan orang kaya, dengan lahap dan syahwat, dia tidak berjaya selama-lamanya. Tidak ada keuzuran baginya, melainkan dalam keadaan terpaksa.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Sufi ialah orang memiliki sesuatu menurut qadar dan tidak memiliki sesuatu dengan paksaan.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang menyebok dirinya dengan ahwal orang lain, maka dia mengabaikan halnya.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, `` Yang diam dan berilmu lebih terpuji dan memberi kesan dari yang bercakap, tetapi jahil.``
Aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata, ``Jangan engkau bersahabat, melainkan dengan orang yang amanah atau yang membantu, kerana yang amanah menjaga kebenaran dan yang membantu dapat memandu engkau dari segi ketaatan.``
Aku mendengar `Abdullah al-Mu`allim berkata, aku menyoal Aba `Uthman, ``Apa simpulan wara` ? Maka katanya, Shari`at menyuruh dan menahan engkau, maka hendaklah ikut dan jangan menyalahi.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Hati ahlu al-haqq hati yang hadir dan pendengaran mereka adalah pendengaran yang terbuka.``
Aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang membawa dirinya dengan harapan tertangguh-tangguh dan siapa yang membawa dirinya dengan secara khauf (takut) dia  tidak terputus, tetapi secara saat demi saat, sekali selepas sekali.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Hikmah adalah percakapan benar.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Orang kaya bersyukur adalah seperti Abu Bakar al-Siddiq r.a. Dia bersyukur Dia menampilkan hartanya (bersedekah) dan Allah  memberi kesan ke atasnya. Allah mewariskannya kekayaan di dua negeri (dunia dan akhirat) dan memiliki keduanya. Dan faqir yang sabar seperti `Uwais al-Qarni dan mereka bersamanya, mereka bersabar padanya hingga zahir dalil-alilnya.``
Aku mendengar `Uthman al-Maghribi berkata, ``Siapa yang meletakkan diri dalam angan-angan dia  terjebak di dalam `akan dan kemungkinan`.
Aku mendengarnya berkata, ``Ilmu al-yaqin menunjukkan dia bertindak. Apabila dia lakukan dan ikhlas padanya, maka lahirnya bukti-bukti yang menjadikan baginya ilmu al-yaqin dan `ayn al-yaqin.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Taqwa adalah terhasil dari takut terhadap Allah.``
Demikian pesanan Abu `Uthman al-Maghribi yang dapat direnungkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment