March 8, 2017

MUZ*AFFAR AL-QIRMISAINY: KATA-KATANYA


BBB,  08 Jamadil Akhir 1438H. = 07 Mac 2017M. (Selasa):
Muz*affar al-Qirmisainy ialah pembesar dari penduduk Al-Jabal dan berkedudukan tinggi. Dia disifatkan dari kalangan fuqara` yang benar. Dia bersahabat dengan `Abdullah al-Kharraz dan yang lain daripada shaykh-shaykh. Dia satu-satunya yang berpegang dengan t*ariqatnya.
Antara kata-kata dan pendapatnya yang dicatatkan:
``Puasa ada tiga wajah:  Puasa roh dengan memendekkan angan-angan.
Dan puasa akal, dengan melawan hawa nafsu
Dan puasa diri, iaitu menahan diri daripada makan dan perkara-perkara yang diharamkan.
Dan dia berkata, ``Sehina-hina  hamba ialah hamba yang lupa dalam berbagai perkara.``
Katanya, ``Lapar apabila disertai dengan qana`ah, maka dia adalah ladang berfikir dan melahirkan hikmah di dalam kehidupan yang berbagai keadaan dan menjadi pelita hati.``
Katanya, ``Sebaik-baik amal seorang hamba menjaga waktu mereka itu yang hadir dan dia jangan mengurangkan apa yang disuruh dan jangan melampaui daripada had.
Dan katanya lagi, ``Tawadhu` ialah menerima kebenaran dari siapa adalah dia.``
Dan katanya, ``Apabila sahlah bagi engkau kasih sayang saudara engkau, maka janganlah engkau berkira bila masa untuk bertemu.``
Dan Muzaffar ditanyai mengenai tasawuf, maka katanya, ``Berakhlak yang diredhai.``
Berkata Muz*affar,  ``Barang siapa bersahabat dengan orang-orang yang baharu, dengan syarat keselamatan dan nasihat, yang demikian boleh membawa kepada bala, bagaimana dengan orang yang dibuat sahabat lain daripada  mereka itu yang tidak dikenakan syarat-syarat keselamatan.``
Berkata Muz*affar, ``Siapa yang beramal kepada Allah  dengan benar, maka dia meliarkan diri daripada bersahabat dengan makhluk.``
Berkata Muz*affar, ``Orang yang `arif, hatinya bagi Tuannya dan jasad bagi makhlukNya.``
Dan berkata Muz*affar, ``Barang siapa yang dijadikan Allah berhajat kepadaNya, Allah memberi kelebihan baginya, supaya dia mengenal dengan kefaqiran `ubudiyyahnya dan kekayaan RububiyyahNya.``
Dan berkata Muz*affar, ``Siapa yang terbunuh (mati) lantaran cinta, dia hidup mendekatai Pencipta.``
Berkata Muz*affar, ``Allah menghisab orang mu`minin pada hari kiamat dengan ketinggian dan kelebihan dan menghisab orang-orang kafir dengan  hujah dan keadilan.``
Dan berkata Muz*affar, ``Seafdhal-afdhal apa yang ditemui dengannya oleh hamba akan Tuhannya, ialah nasihat daripada hatinya dan bertaubat kepada Tuhannya.``
Berkata Muz*affar, ``Hendaklah jadikan pandangan engkau kepada dunia sebagai iktibar, dan usaha engkau kepadanya sebagai tuntutan dan penolakan engkau sebagai ikhtiar.``
Dan berkata Muz*affar, ``Sebagai rezeki ialah apa yang dibuka Allah bagi engkau dengannya kepada wajah yang halal, tanpa tuntutan dan usaha.``
Dan berkata Muz*affar tentang firman Allah bermaksud:
``Siapa yang adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia  beramal dengan amalan salih.`` (Al-Kahfi: 110).
Katanya amalan yang melayakkannya menemui dengannya akan Tuhannya.
Dan berkata Muz*affar, ``Siapa yang dilindungi Allah dengan kedekatan kepadanya, diredhai akannya dengan larian takdir ke atasnya. Kerana dia bukan di atas hamparan kedekatan semata-mata, tetapi disertai  peristiwa-peristiwa.``
Dan berkata Muz*affar, ``Dengan sah iman, sempurna taqwa, dibuka Allah Ta`ala ke atas hamba kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan kalaulah penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa, nescaya Kami bukakan kepada mereka itu keberkatan dari langit dan bumi.`` (Al-A`raf:  96).
Disoal Muz*affar, ``Apakah perkara terbaik yang dapat diberi oleh seorang hamba ?``
Maka katanya, ``Mengosongkan kalbu dari perkara yang tidak berkenaan. supaya ia menjadi ruang yang dapat diisi dengan perkara berkenaan.``
Dan berkata Muz*affar, ``Tidak ada bagi umur engkau, melainkan dengan nafas  yang satu, maka jika binasa (terputus), maka tiada apa bagi engkau dari kehidupan.``
Dan berkata Muz*affar, ``Siapa beradab dengan adab-adab shara`, dia beradab – termasuk yang ditegah, siapa yang cuai dari segi adab dia binasa dan dibinasakan.``
Dan berkata Muz*affar, ``Siapa yang tidak belajar adab dari kalangan bijaksana, maka murid-muridnya juga turut tidak beradab.``
Demikian ungkapan dan kata-kata Muz*affar al-Qirmisainy untuk direnungi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment