March 23, 2017

PESANAN BERNAS DARI ABU BAKAR AL-T*AMASTANI


BBB, 23 Jamadil-Akhir 1438H. = 22 Mac 2017M. (Rabu):
Senarai seterusnya ialah Abu Bakar al-T*amastani al-Farisi, sebagaimana dinisbahkan kepada namanya, ia adalah berasal dari Parsi. Dia disifatkan oleh al-Sulami sebagai semulia-mulai shaykh dan tinggi dari segi hal. Satu-satunya pencapaian dari segi hal pada zamannya, tidak ada menyamainya seorang dari kalangan shaykh, bahkan tiada yang medekatinya dari segi pencapaian. Adalah Abu Bakar al-Shibli mengangkatnya dan dia mengenal kedudukannya. Dia bersahabat dengan Ibrahim al-Dibbagh dan yang lain-lain dari shaykh-shaykh Parsi dan adalah shaykh-shaykh pada waktunya menghormatinya. Dia datang ke Nisabur dan meninggal di sana selepas  tahun (m. 340H.).
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Nikmat yang besar ialah keluar dari nafsu dan nafsu ialah sebesar-besar hijab antara engkau  dan antara Allah.``
Aku mendengar Aba `Abdillah al-Shirazi berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah  al-Is*bahani berkata, aku mendengar Aba Bakr al-T*amastani berkata,
``Apabila  tidak betul hati ia diakibatkan oleh waktu.`` Dan katanya, ``Jalan adalah terang dan kitab dan al-Sunnah penegak yang kukuh yang mengzahirkan akan kita. Dan kelebihan sahabat termaklum kerana mereka terdahulu dari segi hijrah dan persahabatan mereka. Siapa daripada kita bersahabat akan Kitab dan al-Sunnah dan mendekati diri dan berakhlak dan berhijrah dengan hatinya kepada Allah dia adalah sahabat bersebab.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Dunia keseluruhannya hikmah yang satu, dan setiap satu daripada mereka menepati menurut qadar barang yang dibuka baginya.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tidak ada kehidupan melainkan pada lematian, ya`ni tidak ada kehidupan hati, melainkan mematikan nafsu.``
Dan berkata Abu Bakar , `` Al-Yaqz*ah (sedar), ialah di kalangan ahli yaqz*ah bagi mengimarahkan akhirat, sebagaimana lalai, ialah bagi ahli yang lalai bagi mengimarahkan dunia.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tidak mungkin keluar nafsu dengan nafsu, dan adapun yang memungkinkan keluar daripada nafsu dengan Allah Ta`ala. Yang demikian dengan sihat iradat dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Jalan kepada Allah Ta`ala sebilangan makhluk``. Kemudian katanya, ``Jalan bagiNya dan bukan jalan kepadaNya.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani,  ``Siapa yang melebihkan orang faqir ke atas orang kaya dan orang kaya di atas orang faqir, maka dia terikat dengan keduanya dan keduanya juga merungkaikan masalah-masalah.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Ingatlah engkau dari implikasi `semoga` dan  `mudah-mudahan.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tiap-tiap yang lari dari kematian, maka dia kembali kepada  ta`wilan ilmu.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Kematian adalah satu pintu daripada pintu-pintu akhirat dan tidak sampai hamba kepada Allah Ta`ala melainkan dengan memasukinya.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Duduklah kepada Allah banyak-banyak, dan duduklah kepada manusia sedikit.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Sebaik manusia ialah orang melihat kebaikan pada yang lain dan dia mengetahui jalan kepada Allah banyak, iaitu jalan lain dari yang dia di atasnya, supaya dia melihat taqsir dirinya pada barang yang ia di atasnya.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani,``Sayugia adalah gerakan seseorang dan diamnya kerana Allah Ta`ala, atau dharurah yang dia terpaksa kepadanya. Maka adalah selain daripada itu, maka tiada suatu.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Siapa yang suka dari kalangan yang berakal di dunia yang fana, maka sesungguhnya menyukainya berlazat dengan munajat kepada Tuhannya, dia taat menurut kemampuannya dan di bawah suruhan dan laranganNya. Namun yang berakal lebih suka kepada yang Kekal dan membenci yang fana`.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Yang berakal bercakap sekadar hajat, dan meninggal lebihan yang tidak berfaedah.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tiap-tiap orang menggunakan kebenaran di antaranya dan di antara Tuhannya dan kebenaran  juga menuntut dilakukan kepada makhluk Allah bila berpeluang.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Siapa yang tidak mementingkan diam, maka dia berkelebihan (walaupun dia dalam keadaan  tenang).``
Dan berkata al-T*amastani, ``Siapa yang bertemankan ilmu, , maka tidak dapat tidak  hendaklah ia mempastikan tentang suruhan dan larangan.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Ilmu memutuskan engkau dari kejahilan, bersungguhlah agar ia tidak memutuskan engkau daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tasawuf adalah menggetarkan, dan apabila berlaku keheningan, maka tidak lagi tasawuf.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Nafsu seperti api, apabila padam dari satu tempat, menyala dari tempat yang lain. Demikian nafsu apabila tenang pada satu pihak, menyala dari pihak yang lain.``
Berkata seorang lelaki kepada Abu Bakar al-T*amastani,  ``Wsiatkan daku,`` maka katanya, ``Berhemahlah !, Berhemahlah !, kerananya permulaan bagi sesuatu. Padanya berlegar dan kepadanya kembali.``.
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tidak ketara `al-Haqq` kepada makhluk, melainkan nama dan garisan. Dan tidak bercakap berkenaan dengannya, melainkan orang yang tidak mendapat taufik.
Demikian pesanan-pesanan bernas dari Abu Bakar al-T*amastani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment